Skip to content

Gent, solidair met de wereld

Gent telt bijna 260.000 inwoners, met mensen van maar liefst 161 nationaliteiten die meer dan 100 talen spreken. Gent is dus een kleine wereldstad, met bijna zestig organisaties waarin de Gentenaar zijn/haar solidariteit met het Zuiden vormgeeft.

Wat we willen:

 • Een. Ontwikkelingssamenwerking, mag het wat meer zijn?

  • We verhogen het stedelijk budget voor ontwikkelingssamenwerking. Bij het begin van de nieuwe legislatuur leggen we een financiële norm vast waarbij een fors groeipad wordt afgesproken richting 0,7 procent van de stadsbegroting.
  • We nemen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) als leidraad voor het lokaal beleid te nemen en voorzien hiervoor in de nodige administratieve ondersteuning.
  • We behouden de Zuidwerking van de stad en breiden die uit naar landen waarvan veel mensen in Gent wonen en naar landen waar ngo’s of 4de-Pijlerorganisaties actief zijn.
  • We steunen organisaties die werken rond internationale solidariteit en die de Gentenaar sensibiliseren en organiseren rond Noord-Zuidthema’s. We versterken de overleg- en adviesorganen (STANZ en GONZ).
  • Het Vredeshuis is en blijft de draaischijf voor internationale solidariteit in Gent. We maken werk van de nodige renovatie en investeringen voor het Vredeshuis. Geen enkel Gents kind mag afzwaaien van een stadsschool zonder kennis gemaakt te hebben met het Vredeshuis.
  • We bouwen Gent verder uit als FairTradeGemeente, met een duurzaam aankoopbeleid en bewustmakingscampagnes. De stad koopt enkel goederen en diensten aan waar alle betrokkenen in het productieproces een eerlijk loon voor ontvangen hebben en het werk in menswaardige omstandigheden hebben kunnen doen. Ook bij het gebruik door derden van stedelijke accommodatie of in structuren waarin de stad betrokken (bvb. Intercommunales) is, worden dezelfde voorwaarden nageleefd.
  • We staan erop dat het stadsbestuur een ethisch financieel beleid voert met zorg voor duurzame ontwikkeling en mensenrechten. We ondersteunen de eis van Divest Gent om te desinvesteren uit fossiele brandstoffen, mijnbouw, wapenindustrie, tabak, kansspelen, de porno-industrie, bont, leer en regimes die de mensenrechten schenden .
  • We maken Gent TTIP-vrij. We weigeren medewerking te verlenen aan de op maat van de multinationals geschreven vrijhandelsakkoorden (TTIP/CETA).
  • We gaan een zusterband aan met de Cubaanse havenstad Mariel en zetten in op uitwisselingen tussen beide steden rond stadslandbouwprojecten, milieu-educatie in de wijken (greenmapping) en gezondheidszorg.
  • We weigeren om de VS-blokkadewetten (extraterritoriale toepassing van VS-wetten) uit te voeren of aanvaarden dat bedrijven (bv. banken) dat doen.
 • Twee. Een stad met een lokaal vredesbeleid

  • We verklaren Gent kernwapenvrij en willen dat Gent als onderschrijver van het project Mayors for Peace duidelijk standpunt inneemt voor een wereld vrij van nucleaire wapens.
  • We weigeren elke medewerking in het kader van militaire interventies. We zorgen ervoor dat geen oorlogsmateriaal naar conflictgebieden wordt vervoerd via de Gentse haven.
 • Drie. Dekoloniseer Gent

  • We gaan het debat aan over ons koloniaal verleden.
  • We verwijderen standbeelden en straatnamen die koloniale figuren verheerlijken.
  • We noemen straten of pleinen naar dwarsliggers van over de hele wereld. Gent is een rebelse stad, en zal dat altijd blijven.
 • Vier. Steun aan een actieve vredespolitiek in Palestina

  • We steunen de BDS-campagne (boycot, desinvesteren, sancties) tot Israël de internationale rechtsregels en de UNO-resoluties respecteert.
  • We werken niet samen met bedrijven die in Palestina de mensenrechten schenden of internationale regels aan hun laars lappen (zoals G4S).
 • De huidige wereldorde is er een waarin multinationals de wereldeconomie beheersen en alle landen en sectoren aan hun winsthonger willen onderwerpen.

  Oneerlijke handelsverhoudingen, inmenging in andere landen, economische oorlogen (bv. de VS-blokkade tegen Cuba) en militair ingrijpen – rechtstreeks (zoals in Syrië) of via derden (denk aan Israël of Saoedi-Arabië) – zijn daarvan het gevolg. Voor de mensen in het Zuiden betekent dat meer armoede, meer repressie, minder toekomstperspectieven.

  De PVDA kiest vanuit haar socialistische visie absoluut voor duurzame ontwikkeling en internationale solidariteit, dat wil zeggen een sociaal rechtvaardig economisch model dat vertrekt van de reële noden van de bevolking en dat de toekomst van de planeet vrijwaart, in een wereld waarin alle landen op gelijke voet staan en waar enkele grootmachten hun wil niet langer aan de rest van de wereld opleggen, een wereld van vrede, samenwerking en gedeelde vooruitgang.

  Solidariteit betekent voor ons dus dat we ons tegen die wereldorde verzetten en daarbij onze bondgenoten in het Zuiden steunen. En dat kunnen we ook vanuit stad Gent (blijven) doen.

  G4S not welcome

  Doorheen de voorbije legislatuur besliste de Gentse gemeenteraad tot verschillende keren toe om overheidsopdracht voor het uitvoeren van parkeercontroles toe te kennen aan de internationale bewakingsgroep G4S. Het gaat om een contract van om en bij de 1,6 miljoen per jaar.

  Ook de uitbating van de ‘Renoboot’ voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen gebeurde door een consortium waarbij G4S betrokken was.

  De PVDA wijst erop dat G4S de rechten van de mens schendt. G4S is de grootste bewakingsfirma ter wereld en werkt onder meer samen met de staat Israël. Daarbij levert het bedrijf de apparatuur en diensten die gebruikt worden voor het vasthouden van Palestijnse politieke gevangenen zonder uitzicht op een proces. Het zorgt ook voor de beveiliging van bedrijven en industriële zones in de illegale Israëlische kolonies op de Westelijke Jordaanoever.

  Het platform “G4S weg uit Gent” voerde al meermaals actie aan de Gentse gemeenteraad om de stopzetting van de samenwerking tussen de Stad Gent en de bewakingsfirma G4S te eisen. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw liet verstaan de argumenten van de actievoerders te ondersteunen, maar gebonden te zijn aan de contractuele verplichtingen.

  De PVDA wil dat de Stad Gent de BDS-campagne (boycot, desinvesteren, sancties) tegen Israël steunt tot dat land de internationale rechtsregels en de UNO-resoluties respecteert. Gent mag niet samenwerken met bedrijven die in Palestina de mensenrechten schenden of internationale regels aan hun laars lappen (zoals G4S). Het fel besproken contract met G4S is een goed voorbeeld van de ongewenste effecten die gepaard gaan met de privatisering van stadsdiensten. Door de parkeercontroles terug in publieke handen te nemen en te organiseren vanuit het Mobiliteitsbedrijf, vermijden we in elk geval te moeten samenwerken met bedrijven die de mensenrechten schenden.