Skip to content

Regenboogstad

Van waar je ook komt, van wie je ook houdt of wie je ook bent, je bent welkom in de diverse samenleving die onze stad zo rijk maakt. Gent kent een uitgebreid netwerk van organisaties voor holebi’s en transgenders (LGBT+) die al jaren opkomen voor gelijke rechten en algemene aanvaarding. Door deze organisaties te ondersteunen in hun samenwerking met alle actoren in de samenleving – scholen, stadsdiensten, andere sociaal-culturele organisaties – kunnen we alle vormen van discriminatie tegengaan en werken we aan een stad met plaats voor alle kleuren van de regenboog.

Wat we willen:

 • Een. Sterke en onafhankelijke organisaties, die hun expertise voor honderd procent inzetten

  • We voorzien meer structurele langetermijnondersteuning die de LGBT+-organisaties in de stad toelaat om op eigen initiatief actie te ondernemen zonder dat daar het fiat van het stadsbestuur voor nodig is.
  • We brengen de verschillende sociaal-culturele organisaties regelmatig in contact met elkaar en richten daar een ontmoetings- en samenwerkingsplatform voor op. Zo kunnen ze elkaar versterken in hun werk en expertise uitwisselen.
  • We stimuleren sociaal-culturele organisaties om met verschillende doelgroepen projecten op te starten en voorzien daar specifieke ondersteuning voor.
 • Twee. Samen tegen iedere vorm van discriminatie

  • We voorzien in psychosociale ondersteuning voor slachtoffers van haatmisdrijven.
  • Bij veroordeling leggen we de nadruk op taakstraffen in organisaties die opkomen voor LGBT+-rechten of tegen seksueel geweld.
  • We steunen de initiatieven om praktijktesten uit te voeren om discriminatie op te sporen, in de eerste plaats op de woon- en de arbeidsmarkt. Maar we willen ook dat er effectief sancties verbonden worden aan racisme en discriminatie.
  • We geven speciale aandacht aan vluchtelingen die hun thuisland hebben verlaten omwille van hun geaardheid of genderidentiteit. We erkennen en ondersteunen organisaties die zich inzetten voor holebi, transgender en intersekspersonen met een migratie-achtergrond.
 • Drie: Het onderwijs is dé hefboom naar maatschappelijke aanvaarding van LGBT+-personen

  • We voorzien een inclusieve seksuele opvoeding met aandacht voor LGBT+-thema’s op aangepaste wijze in de lagere school en in iedere graad van het secundair onderwijs.
  • We stimuleren en ondersteunen de oprichting van leerlingenorganisaties op alle scholen naar het voorbeeld van de gay-straight alliances waarmee leerlingen zelf acties ondernemen om racisme en discriminatie op school en daarbuiten tegen te gaan.
  • We investeren in de aanwerving van een coördinator die in samenwerking met het LGBT+ middenveldtrajecten voor Gentse scholen aanbiedt om te bouwen aan een meer inclusieve school en die de leerlingenorganisaties samen met leerkrachten op de scholen zelf omkadert.
 • Vier. Stadsdiensten van topkwaliteit die de diversiteit weerspiegelen

  • We scholen alle stedelijke ambtenaren en dienstverleners regelmatig bij in de LGBT+-thematiek. Op deze manier kunnen LGBT+-Gentenaars van in de kleuterschool tot het woonzorgcentrum altijd zichzelf zijn.
  • We maken werk van een communicatie die iedereen correct aanspreekt, met een beeldvorming die de diversiteit van de stad weerspiegelt.
  • Dankzij een inclusief personeelsbeleid zijn de stadsmedewerkers een afspiegeling van de diversiteit in de samenleving, op alle vlakken.
  • We organiseren brede campagnes op wijkniveau die alle Gentenaars bereiken en sensibiliseren over het LGBT+-thema.