Eén winnaar, 260.000 verliezers of strijden de Gentenaars verder voor de Arsenaalsite?

Het is gebeurd. Ondanks heel wat acties, persaandacht, en tussenkomsten in de gemeenteraad en het federale parlement is de Arsenaalsite (13 hectare) verkocht. Na drie rondes heeft de NMBS beslist dat de hoogste bieder de site kan kopen. Drie West-Vlaamse ondernemers hadden uiteindelijk de diepste zakken. Het gaat over miljardair Pascal Vanhalst, projectontwikkelaar Daneels en de bouw- en vastgoedgroep Group Monument.

PVDA Gentbrugge

Wij eisen:

  1. Laat de stad aan de Gentenaars, niet de projectontwikkelaars. De inspraak van de buurtbewoners moet doorslaggevend zijn in de ontwikkeling van het terrein.
  2. Beloofd is beloofd. Op minstens 12% van het terrein worden sociale en betaalbare woningen gerealiseerd
  3. Inspraak nu, voor het opnieuw te laat is. In de wijk Moscou-Vogelhoek, wijk waarin ook de Arsenaalsite zich situeert, liggen nog twee gronden van de NMBS: Werkhuizenlaan (12 hectare) en Congobundel (2 hectare). We laten niet toe dat deze ook verkocht worden zonder inspraak van de wijk.
  4. Er moeten voor 2024 RUPs (plannen die bepalen wat en waar men mag bouwen), zijn voor de Arsenaalsite en de andere NMBS-terreinen in de wijk.
  5. De NMBS maakt pakken winst op de verkoop. We willen garanties dat dit geld opnieuw geïnvesteerd wordt in de samenleving, in de realisaties van de noden van de wijk en niet in de zakken van de aandeelhouders belandt.
  6. De volledige Arsenaalsite moet vakkundig gesaneerd worden zonder schadelijke gevolgen voor de wijk. Op kosten van de koper.

 

 

Even kort teruggaan in de tijd.

Hoe het begon? In elk geval in alle stilte. In opdracht van stad Gent - in samenwerking met de NMBS en het Team Stedenbeleid, en met Vlaams geld - schreven enkele experten een studie: ‘de Makerswijk’. Ze onderzochten hoe een monofunctionele werkplaats te transformeren tot een vernieuwend, verweven en verbonden stedelijk knooppunt.

Buiten het zicht van de Gentenaars of gemeenteraad hield de stad Gent vervolgens gesprekken met de NMBS over de verwerving van de site. Stad Gent liet de site schatten op een bedrag van 25 miljoen euro. De NMBS vond dit bedrag té weinig, en koos daarom uiteindelijk voor een openbare verkoop met als startbod 30,6 miljoen.

In mei 2021 nam de PVDA daarom het voortouw met acties en vragen in de gemeenteraad. Om meer duidelijkheid te krijgen, ondervroeg PVDA-volksvertegenwoordigster Maria Vindevoghel zelfs NMBS-minister Gilkinet (Ecolo). De PVDA-basisgroep Gentbrugge ging rond in de wijk met de vraag wat wijkbewoners wensten en/of zij de petitie wensten te tekenen. Een onafhankelijk collectief van bezorgde academici startte een eigen petitie, schreef een open brief en organiseerde een debat midden in de Moscouwijk zelf.

Op 3 juli houden we met PVDA een actie voor de onteigening van de Arsenaalsite. Pas dan beginnen de zaken te bewegen.

Onder al die druk schrijft Burgemeester De Clerck (Open-VLD) op 5 juli in naam van het Schepencollege van Gent een brief naar Minister Gilkinet, Mevr. Sophie Dutordoir (CEO NMBS) en dhr Thibaut Georgin (voorzitter NMBS). Hij vraagt hen om het gedeelte van de site waarop het aandeel sociaal en betaalbaar wonen kan ontwikkeld worden aan te kopen. Indien dit niet mogelijk is, vraagt hij naar aanleiding van artikel 159 van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven om dat specifieke deel te kunnen onteigenen.

Volksvertegenwoordigers Evita Willaert (Groen) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) schrijven ook een inhoudelijk identieke brief aan minister Gilkinet.

Wat volgt is een spelletje verstoppertje. Minister Gilkinet raadt de Gentse burgemeester en volksvertegenwoordigers van de Gentse meerderheidspartijen aan om hun standpunt met de NMBS te bespreken. De NMBS is niet thuis en geeft de stad Gent geen kans tot een gesprek. De minister heeft duidelijk geen gezag om het bestuur van de NMBS, een openbare dienstverlening, tot ontmoeting te dwingen met het stadsbestuur.

De NMBS gaat gewoon verder met de verkoping. Na een eerste ronde, volgt een tweede en een derde. Met het gekend resultaat tot gevolg.

Wordt Vervolgd

De PVDA geeft de strijd voor de Arsenaalsite niet op. Op 27 november komen we opnieuw samen onder de Gentse stadshal om 15u.