Uitverkoop Arsenaal - Wonen of Economie?

Met 13 hectaren grond en een ligging vlak aan de Brusselsesteenweg in Gentbrugge is de Arsenaalsite een groot terrein met enorm veel potentieel. Maar wist je al dat deze hele site verkocht wordt? Niet aan de stad Gent, helaas, maar aan projectontwikkelaars. Stad Gent legt zich daar bij neer. Wat een gemiste kans! Wij stellen voor dat Stad Gent toch deze site van de NMBS koopt en deze gebruikt als middel in de strijd tegen de woonnood. Maak van de Arsenaalsite een betaalbare, duurzame wijk. Zo stellen we de woontoekomst in Gent veilig.

 

 

Wie in Moscou-Vogelhoek woont, kent de geluiden en het zicht van werkplaatsen en hangars, treinsporen en treinstellen. Die horen nu eenmaal bij onze wijk. Het is een deel van onze geschiedenis en zit vervat in ons wijk-DNA. Velen onder ons wonen waarschijnlijk nog steeds in huizen die indertijd gebouwd werden als huisvesting voor spoorarbeiders. Alles verandert natuurlijk: stations sluiten, ook de spoorwegen veranderen… De NMBS heeft intussen heel wat terreinen liggen in Gentbrugge en Ledeberg waar er geen activiteiten meer zijn. Het grootste is ongetwijfeld de Arsenaalsite. Met 13 hectaren grond en een ligging vlak aan de Brusselsesteenweg in Gentbrugge is dit een groot terrein met enorm veel potentieel.

Maar wist je al dat deze hele site verkocht wordt? Niet aan de stad Gent, helaas! Een marktconforme prijs van 25 miljoen euro was voor Gent bespreekbaar, maar de NMBS besloot dat ze meer winst kon halen op de private markt en wenst de site voor 30,6 miljoen euro te verkopen aan projectontwikkelaars. Stad Gent legde zich daar helaas bij neer. Ze liet een studie maken waarbij de site voornamelijk voor economische doeleinden mag gebruikt worden en slechts een kleiner deel voor wonen. Er zullen dus kantoren komen, en winkels, bedrijven en meer winstpanden voor de grote ontwikkelaars die speculeren op de vastgoedmarkt.

Wat is hier gebeurd? Deze twee overheden, NMBS en Stad Gent, die gefinancierd worden door ons belastinggeld, hebben zonder inspraak van de lokale bevolking besloten om te plooien voor het grote geld. Om zo de toekomst van onze wijk te hypothekeren... Momenteel stelt de studie van Stad Gent voor om (slechts) 40 % van het terrein voor betaalbaar wonen te gebruiken. Uit ervaring weten we echter dat dit soort "studies" van de stad weinig effect hebben. We zullen dus vooral dure koopwoningen van 400.000 euro of meer mogen verwachten. Dat gebeurde immers reeds bij talloze prestigeprojecten in het centrum.

Wij zijn alvast niet akkoord: wonen kan en moet op maat van mensen, niet op maat van de balans van projectontwikkelaars!

Is dat nu wat Moscou-Vogelhoek, of ruimer Gentbrugge, nodig heeft? Meer bedrijven, meer groot geld? Of laten we hier een kans schieten om eindelijk eens een deuk te maken in de wooncrisis die onze stad teistert?

Niets werd de afgelopen jaren zo snel zo veel duurder als wonen. Of je nu iets zoekt om te huren of zelf iets wil kopen, het wordt jaar na jaar moeilijker en duurder. De vele dure woonprojecten in en rond Gent worden een trend. Appartementen worden verkocht voor bijna een half miljoen euro. Ook in Gentbrugge is een gewoon rijhuis niet meer te betalen, ook hier schiet de huur aan een angstaanjagende snelheid de stratosfeer in. Ook hier voelen we de druk van steeds meer mensen die op zoek zijn en blijven naar een degelijke woning. De dakloosheid stijgt, de armoede ook, en dat was al voor de pandemie het geval.

De Arsenaalsite heeft veel troeven om op maat van de huidige en de toekomstige Gentbruggenaren woonkwaliteit te bieden: openbaar vervoer op een boogscheut, net als winkels, banken, de post, apothekers, doe-het-zelfzaken en dierenartsen. In de Schooldreef is er wekelijks een markt op maandagvoormiddag en op vrijdagnamiddag kan je naar de boerenmarkt in Santo. In de directe omgeving zijn er ook veel scholen aanwezig. Kortom, over de troeven van de wijk kunnen we nog wel even doorgaan.

Dat weten de bewoners van Moscou-Vogelhoek ook: het is hier aangenaam om te wonen. De mensen hebben hier contact met elkaar, er is een groeiende diversiteit en verjonging, er komen almaar meer initiatieven die ons dichter bij elkaar brengen. De serie “Gentbrugge” op televisie kan daarvan getuigen.

Niet alleen Stad Gent, projectontwikkelaars en private investeerders zouden hier inspraak moeten krijgen. De bewoners van Gentbrugge willen ook hun mening geven. Zij kennen de wijk door en door. Het zijn tenslotte ook zij die naast de hervormde Arsenaalsite zullen blijven wonen. Daarom willen zij hun voorstellen doorgeven aan Stad Gent, die het kader voor deze nieuwe wijk zal scheppen via vergunningen. Ook de buurtbewoners kunnen realistische dromen en voorstellen formuleren m.b.t. de plannen. Voorstellen die alle bewoners in Gentbrugge en zelfs ruimer in Gent ten goede kunnen komen. Voorstellen waardoor onze aangename woonomgeving behouden blijft. De leefbaarheid moet in elk geval voorgaan, ingevuld vanuit de kennis van de buurt.

De PVDA eist dan ook inspraak en participatie van de wijk over de bestemming van de Arsenaalsite. Het stadsbestuur heeft toch al meermaals gezegd dat ze een inclusief en participatief bestuur wil brengen?

PVDA Gentbrugge lanceert nu een bevraging. Zij gaan met een flyer huis-aan-huis bij de bewoners in de ruime buurt van de Arsenaalsite.

Meer betaalbaar wonen!

Wat kunnen we nu doen om deze kar te keren?

Eerst en vooral vraagt PVDA Gentbrugge dat de Stad Gent de site van de NMBS aankoopt. Waar gaan we naartoe als de ene overheid van ons land de andere passeert, met als doel meer winst te maken? Verkoop boven de hoofden van de inwoners moet stoppen! Wij hebben het recht om onze mening over de toekomst van de wijk – onze toekomst – te geven. 13 hectare grond te midden van een van de belangrijkste woonwijken van Gent zomaar prijsgeven aan winstbejag door ontwikkelaars, lijkt ons een grove vergissing en iets wat we ons in de toekomst zullen beklagen. Pas als de Stad Gent zelf het beheer heeft over de gronden, zal ze in staat zijn om de toekomst van de wijk te sturen en iets te doen aan de woonnood. Zo kan ze de woontoekomst in Gent veilig te stellen.

Daarnaast eisen we ook dat de sociale functie van het nieuwe project voorrang krijgt. Het terrein is hiervoor immers uiterst geschikt. In Gentbrugge worden andere woningtypes gepland op verschillende terreinen. Op de Arsenaalsite vragen we betaalbare, duurzame woongelegenheden in een groene omgeving voor alleenstaanden en voor gezinnen van alle leeftijden, met of zonder kinderen. Natuurlijk horen daar ook aangepaste woningen bij voor mindervaliden of generatiewonen.

Wat willen wij?

Heel concreet wordt op deze 13 hectare gezorgd voor een gezonde mix van grotere en kleinere woonvormen, waarbij rekening wordt gehouden met alle budgetten zowel voor huurders als voor kopers. Daarbij is er ook plaats voor mindervaliden en vormen van generatiewonen. Een samenwerking met Community Land Trust en Wooncoöperatieven moet kunnen.

Ook de parkeermogelijkheid, die er nu al is voor de Arsenaalsite, moet behouden blijven. Die parkeermogelijkheden ontlasten nu immers de bestaande woonwijken in de omgeving.
Bovendien is ruime aandacht voor groen als rustpunt in een drukke omgeving wenselijk, om zo de leefbaarheid van de wijk positief te beïnvloeden. In een groene oase kan dan ook aandacht besteed worden aan buitensportmogelijkheden voor jong en oud.

Tevens benadrukken we de noodzaak in deze wijk aan verwarmbare, veilige binnenruimten met sanitair voor verschillende sportmogelijkheden, waar jong en oud zich kan uitleven. Momenteel gebruiken de buurtbewoners Santo (=de oude brandweerkazerne) in de Peter Benoitlaan als ontmoetingsruimte voor jong en oud. Op verschillende momenten in de week wordt een cafetaria open gehouden door en voor de wijkbewoners. Er worden sportactiviteiten voor jong en oud georganiseerd en op vrijdagnamiddag is er de lokale boerenmarkt. Op regelmatige tijdstippen worden wijkbijeenkomsten gepland, er is een fietsherstellingsdienst voorzien, enz..

Het is heel belangrijk dat al deze buurtinitiatieven een duurzame plek krijgen. Santo sluit immers binnen 2 jaar. Wij vinden de Arsenaalsite de ideale plaats om deze buurtinitiatieven een definitieve ankerplaats te geven in de wijk.