Zoals elk jaar reiken we op de nieuwjaarsreceptie van de PVDA de Nie Pleuje Trofee uit. Vorig jaar ging de Trofee naar Jan De Maeseneer, pionier van de wijkgezondheidscentra. In de jaren voordien ging de Trofee naar weggeefwinkel 'De Olijfboom' (editie 2016) en de werknemers van Ivago (editie 2015). Wie volgt hen dit jaar op als voorloper qua engagement?

Breng hier je stem uit.

De genomineerden:

Geen Kind Op Straat – Deze coalitie van verontwaardigde Gentse burgers en middenveldorganisaties komt op tegen de wooncrisis in de Arteveldestad. Dankzij hun blijvende inzet verhinderen ze dat dakloze families in de vergeethoek werden gedrongen. Met resultaat: tijdelijke noodopvang werd in het kader van de Taskforce Wonen fors uitgebreid. Druk van onderuit werkt!

ViaduK-KaduK - Deze bewonersgroep in Gentbrugge-Ledeberg bindt de strijd aan met het vermaledijde E17-viaduct, in de volksmond: ‘de brokkelbrug’. Naast vallende brokstukken hebben inwoners ook af te rekenen met geluidsoverlast en luchtvervuiling. Dat het begraven van de E17 nu hoog op de politieke agenda staat hebben we te danken aan ViaduK-KaduK. Chapeau!

De Gele Hesjes - Het leven is duur en blijft maar duurder worden. Terwijl onze lonen stagneren, stijgen onze leefkosten onverbiddelijk verder. Dure energie, dure gezondheidszorg, duur wonen, dure brandstof – onze koopkracht ligt onder vuur. Heb je er ook schoon genoeg van? Trek dan snel je geel hesje aan en kom op straat. De Franse regering moest al plooien, nu die van ons nog.

The Art of Organising Hope – Solidariteit geeft ons kracht. Dat moeten de artistieke activisten bij Victoria Deluxe gedacht hebben toen ze een vijftigtal Europese middenveld- en grassroots-organisaties samenbrachten in de Gentse Vooruit. Op een alternatieve Europese top werd een gedurfde toekomstvisie voor Europa uitgestippeld. Zonder nationalisme en neoliberalisme, maar met een gezonde dosis rechtvaardigheid, democratie, solidariteit en vooral: hoop.

Pierke Pierlala – Als Gent een warme rebellenstad is, dan hebben we de dat te danken aan legendarische dwarsliggers als Pierke Pierlala, alias Luk De Bruyker. De Allerstrafste Gentenaar, is de grote gangmaker van het Spelleke van Drei Kluiten, bekend van de satirische koenfeeranses – in’t Gents, natuurlijk.

Plastic Attack Gent – Op 2 juni werden 15 supermarkten in Gent bestormd door activisten van Plastic Attack. Zwaar bewapend met scharen, potjes en herbruikbare zakken vielen ze winkels binnen om overbodige verpakkingen weg te snijden. Hun inkopen namen ze mee naar huis, de plasticberg lieten ze achter in de winkels. Een duidelijk signaal: weg met die overmaat aan plastic afval.

vzw Ne(s)t – Als ervaringsdeskundige bericht Saskia Van Nieuwenhove al jaren in diverse media over kwetsbare jongeren en jeugdzorg. Maar daar bleef het nooit bij. Ze zet zich in, bemiddelt, informeert, begeleidt en zet haar netwerk in waar nodig. Sinds 2017 neemt ze acht meisjes die het slachtoffer waren van tienerpooiers in huis. Meisjes die geen plaats vinden binnen het systeem, vinden een veilige thuis bij Saskia en haar ploeg vrijwilligers.

Burgerinitiatief “Gent, vrij van Israëlische Apartheid” – vzw Gents Actieplatform Palestina (GAPP) legde de Gentse gemeenteraad deze eenvoudige vraag voor: “Doe geen zaken meer met bedrijven die profiteren van de Israëlische Apartheid.” De gemeenteraad heeft het voorstel uiteindelijk niet aanvaard, maar GAPP blijft onvermoeibaar ijveren voor een Gent zonder Israëlische Apartheid.

 

Breng je stem uit