Staking bij IVAGO is voorbij, problemen zijn niet opgelost

Na drie dagen lijkt de staking bij Ivago voorbij te zijn. Eerder vandaag maakte schepen Martine De Regge (sp.a) bekend stakende arbeiders bij IVAGO te willen opvorderen. Daarmee werken de werknemers voor blok gezet.

“Een heel gevaarlijk signaal”, reageert PVDA-lijsttrekker Tom De Meester. “Dergelijke opvorderingen zijn een inbreuk op het wettelijke recht op staken. Bovendien zijn de problemen bij IVAGO daarmee niet opgelost.” Volgens de PVDA moeten de oorzaken van de staking aangepakt worden. “De problemen slepen al jaren aan”, aldus De Meester. “En het is niet de eerste keer dat het personeel actie moet voeren voor wat evident zou moeten zijn: respect voor het personeel, geen pesterijen of neerbuigende opmerkingen en werkbaar werk.”

"Ik zit hier goed, want ik heb airco."

Volgens PVDA is er nergens, en zeker niet in een openbare dienst, plaats voor leiddinggevenden die bij warm weer het werkvolk uitlachen: “Ik zit hier goed, want ik heb airco.” Of die op voorstellen van personeel over organisatie van het werk reageren met: “Wie heeft hier gestudeerd misschien?” Deze onaanvaardbare bedrijfscultuur zorgt dat dezelfde problemen al jaren blijven aanslepen.

Volgens de PVDA is er ook een belangrijk politiek argument om geen stakende IVAGO-arbeiders op te vorderen. “De opvorderingen in 2015 werden door de N-VA-fractie in De Kamer aangegrepen om het recht op staken voor onder andere het gevangenispersoneel verder in te perken. Op die manier proberen ze de invloed van de vakbonden terug te dringen. Dat een schepen van socialistische signatuur een dergelijke maatregel neemt is voor mij onbegrijpbaar”, aldus De Meester.

“Als het is om hun zitpenning te komen opstrijken, staan ze er allemaal, maar nu blijft het stil.”

De PVDA stoort zich aan wat zij “de oorverdovende stilte van de Gentse politiek” de voorbije dagen noemt. De meerderheidspartijen zijn allemaal vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van IVAGO. Maar van de traditionele partijen komt geen woord van steun aan de mannen en vrouwen van IVAGO die onze stad proper houden. “Als het is om hun zitpenning te komen opstrijken, staan ze er allemaal, maar nu blijft het stil,” reageert Tom De Meester.

“De werkdruk bij IVAGO en de netheid van onze stad gaat alle Gentenaars aan.”, aldus de PVDA. “Het stadsbestuur en de partijen in de raad van bestuur en gemeenteraad mogen zich niet verschuilen achter de private partner ECOV. De stad is immers hoofdaandeelhouder.”

PVDA eist dat de Milieucommissie van de Gentse gemeenteraad met spoed bijeenkomt en een openbare hoorzitting houdt met personeel, vakbonden en directie over de aanhoudende problemen bij IVAGO. Het personeel moet zijn klachten daar kunnen bekend maken, de directie is een uitleg verschuldigd over het wanbeleid. De conclusies van die hoorzitting moeten volgens de PVDA leiden naar een andere bedrijfscultuur op IVAGO en investeringen in extra personeel.

De PVDA wil een IVAGO dat 100% publiek is. Enkel zo kan de stad garanderen dat de middelen transparant en democratisch beheerd worden en ten goede komen aan personeel en dienstverlening aan de burger.