PVDA verzet zich tegen verkoop sociale woningen Rodelijvekensstraat

In de Rodelijvekensstraat worden negen sociale woningen verkocht omdat ze in te slechte staat zijn. De bewoners kunnen de woningen kopen, maar de kostprijs zou tot ruim boven de 100.000 euro oplopen. De Gentse PVDA klaagt de verkoop van de sociale woningen aan: “Het aantal sociale woningen is de afgelopen zes jaar gedaald in Gent. We moeten net meer investeren in sociale woningen, in plaats van ze te verkopen aan de privé”, zegt Tom De Meester van de PVDA. “Een gedurfd woonbeleid houdt het patrimonium in eigen handen en verkoopt het niet uit aan de privé”.

In 2011 werden de woningen in de Rodelijvekensstraat overgedragen aan WoninGent. Nog geen tien jaar later worden ze verkocht omdat ze zich in zeer slechte staat bevinden. “De stad had natuurlijk al veel vroeger moeten inzetten op het onderhouden van de woningen in de Rodelijvekensstraat. Maar nu verkopen aan de privé zal zeker geen oplossing zijn”, stelt De Meester. De woningen kunnen door de bewoners gekocht worden maar dan moeten ze tot 170.000 euro betalen. Ook dat vindt de PVDA problematisch. “Voor de bewoners in de Rodelijvekensstraat is dat een bedrag dat ze niet kunnen ophoesten, zeker niet als je ziet hoeveel renovatiekosten er nog aan de woningen zijn”.

De verkoop van de sociale woningen is volgens de PVDA in strijd met het bestuursakkoord. “Door meteen sociale woningen te verkopen zet het stadsbestuur de trend van de laatste jaren door: een daling van het aantal sociale woningen. Nochtans beloven ze in het bestuursakkoord dat er sociale woningen bijkomen. Daarnaast belooft het stadsbestuur ook om de grondpositie van de Groep Gent te gebruiken en in te zetten op sociale woningen en budgetwoningen. Hier wordt de grondpositie gewoon aan de privé verkocht”, zegt De Meester. “In het bestuursakkoord staat bovendien dat WoninGent het patrimonium goed moet bewaren. Woningen laten verkommeren om ze dan te verkopen, is alleszins niet onze definitie van goed bewaren”, gaat De Meester verder.

De PVDA geeft het voorbeeld van de Abrikoosstraat om aan te tonen dat de verkoop de bewoners uit de wijk zal duwen. “In de Abrikoosstraat werden ook sociale woningen verkocht die onvoldoende gerenoveerd werden en daarom onbewoonbaar waren. Na de openbare verkoop liep de huurprijs voor de huisjes op tot 800 euro per maand, onbetaalbaar voor de oorspronkelijke bewoners!”. De PVDA eist dat de sociale woningen in publieke handen blijven en dat WoninGent voor de nodige renovaties zorgt. De PVDA pleit verder voor creatieve oplossingen op basis van een snel en gericht onderzoek naar de alternatieven.