PVDA Gent vraagt een duidelijk signaal van de stad voor gratis testing

Sinds de aanpassing van de teststrategie zijn zelftests niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Gezinnen met schoolgaande kinderen worden aangemoedigd om hun kinderen minstens één keer per week te testen. “Dat is onbetaalbaar voor veel gezinnen” zegt Yüksel Kalaz, gemeenteraadslid van PVDA Gent en vraagt het stadsbestuur om daad bij het woord te voegen en aan te kloppen bij de hogere overheden.

Netwerk tegen armoede, de Gezinsbond en Domus Medica waarschuwden vorige week al dat de rekening snel zal oplopen voor veel gezinnen. “Het is duidelijk dat de prijs van de zelftest niet enkel een probleem is voor mensen in armoede. Veel gezinnen zitten vandaag op de grens van de armoede door bijvoorbeeld de stijgende energieprijzen.” zegt Yüksel Kalaz. “Ik kreeg vorige week nog telefoon van een vader met vier kinderen. Hij heeft geen recht op een zelftest van één euro. Elke zondag zijn kinderen testen kost hem zo’n 32 euro. Hij kan dat met moeite betalen, wat dan met mensen die dat niet kunnen betalen?”

Voor PVDA moet er veel sterker worden ingezet op preventieve testing en moet dus ook de drempel naar omlaag. “De corona maatregelen die we vandaag op ons bord krijgen, laten veel mensen in de steek. De verantwoordelijkheid wordt hier bij de ouders van de schoolgaande kinderen gelegd. Hier is organisatie en financiële ondersteuning nodig zoals preventief testen op scholen en gratis ter beschikking stellen van zelftesten.” gaat Kalaz verder.

Op de commissie welzijn lieten schepen Coddens en Decruynaere al uitschijnen voor het idee van de PVDA te zijn.

Volgens PVDA Gent moet het stadsbestuur dan ook dringend een signaal sturen naar de hogere overheden om voor een oplossing te zorgen. “De regeringen moeten stoppen met de rekening van de ene minister naar de andere te sturen of de lokale besturen hiermee te willen belasten. Veel steden en gemeenten hebben nu éénmaal niet het budget om dat te betalen. En een gezondheidscrisis als deze vraagt een federale aanpak.”

PVDA Gent dient een voorstel in om gratis zelftests te vragen bij de hogere overheden.  “Enkel op die manier kan de preventieve aanpak werken.” concludeert Kalaz.