Skip to content

Werknemers van Volvo Car Gent leggen het werk neer tegen onhoudbare werkdruk en superflexibiliteit

Werknemers van Volvo Car Gent leggen het werk neer tegen onhoudbare werkdruk en superflexibiliteit

Niet alleen bij de openbare diensten zijn veel mensen kwaad, getuige de actiedag van 10 oktober die eraan komt, maar ook in de privé zit het bij velen diep. Zo hebben de werknemers van Volvo Car gisterenmorgen om 7.15u het werk neergelegd. Een zoveelste stijging van de werkdruk waarbij de lijnsnelheid verhoogde van 73 seconden per auto naar 71 seconden was de druppel die de emmer deed overlopen. Door die verhoging van de lijnsnelheid verloren meteen ook 60 interimmers hun werk, een aantal dat de komende weken zou oplopen tot 250 en waarbij de lijnsnelheid zou stijgen naar 67 seconden per auto.

Werknemers eisen respect en zijn de dovemansoren van de directie beu

Al in oktober vorig jaar schreven een aantal bezorgde werknemers een open brief naar de directie van Volvo Car en de toeleveranciers om aan te klagen dat het zo niet verder kan. Ook toen al waren de onhoudbare werkdruk, de flexibiliteit soms tot in het absurde toe en het gebrek aan respect vanuit Volvo zelf de punten die naar voor kwamen. Dat was ook de reden dat toen heel wat werknemers hadden meegestaakt op de nationale actiedag van 7 oktober 2016. Sindsdien zijn er af en toe nog kleinere acties geweest die telkens niet lang duurden, maar nu is de boel dus toch ontploft.

“Het moet gedaan zijn met aan die koord te trekken!”

“Als je niet zelf aan de band hebt gestaan, is het moeilijk om je daar iets bij voor te stellen. De continu stress van 8u aan een stuk supergeconcentreerd te moeten werken om 300 keer per dag binnen de minuut een aantal handelingen te moeten doen waarvoor je soms simpelweg gewoon niet genoeg tijd hebt. Iedere werknemer die een tijdje aan zo’n band heeft meegedraaid, kent het gevoel wel en kent de dromen die ermee gepaard gaan waarbij je hopeloos achterloopt en niet meer mee kan.” Als je op Volvo Car je montage niet binnen de tijd kan uitvoeren, kan je aan een koord trekken. Dat noemt een Andon-call en behalve een hels lawaai dat afgaat, doet het ook de band even stoppen. Op momenten waarbij het ritme verhoogd wordt, gebeurt dat al eens meer, dat kan niet anders. Als je dan een snauw krijgt van leidinggevenden die je toebijten dat “het moet gedaan zijn met aan die koord te trekken”… Dat pikken de mensen niet langer. Het is trouwens ook ronduit onverantwoord, zoals ACV-vakbondsafgevaardige Gino Hautekeete vandaag uitlegt in ‘De Gentenaar’: “Je eerste dagen aan de band bij Volvo zijn niet de mooiste. Je kunt met moeite een plug recht indraaien. Het belang van routine is niet te onderschatten. Mensen geregeld andere plaatsen en taken geven, leidt tot stress, werkdruk en fouten. Twee seconden kunnen het verschil maken tussen wel of geen vingertoppen meer hebben. Een overgangsperiode naar een nieuw model is altijd moeilijk, maar door de komst van de XC40 moeten heel veel mensen nieuwe taken krijgen. Dat weegt op de fabriek.”

Welkom in Flexiland. Leve het onwerkbaar werk en stop maar met je gezinsleven te plannen.

Naast de werkdruk, is ook de enorme flexibiliteit een doorn in het oog. En de wet-Peeters en de nieuwe maatregelen die de regering genomen zetten de deur nog meer open richting Flexiland. “Wist je bijvoorbeeld dat we als werknemers van Volvo Car nu al verplicht kunnen worden om zes dagen per week te werken? Voor de werknemers die de vroege en late shifts draaien gaat dat over een extra shift op zaterdagmorgen van 5.15u tot 13.30u. Zolang er genoeg mensen gevonden worden die vrijwillig overwerk willen doen om op die manier wat extra broodnodige centen te verdienen of eens op een gewenst moment inhaalrust te kunnen nemen, hoeft er niet verplicht te worden. Maar in de praktijk worden telkens weer werknemers van Volvo Car verplicht tot dit overwerk. Je zal maar eens een weekendje uit met je gezin gepland hebben, of dan een voetbalwedstrijd spelen met je team, of als gescheiden mama of papa dat weekend op je kindje(s) moeten passen... En voor de werknemers van de vaste nachtploeg gaat dat over 2,5u langer werken de vrijdagnacht tot 5.15u in plaats van te kunnen stoppen om 2.45u. Bye bye weekend en in te halen slaap…” Nota bene, bij verschillende toeleveranciers van Volvo Car Gent is er géén systeem van verplicht overwerk, ook al moeten die ook zien mee te volgen met het productieritme van Volvo Car. “Wat er dan nog bijkomt is dat het vaak onmogelijk is om je inhaalrust op te nemen doordat er te weinig volk werkt.” Dan weten de werknemers van Volvo Car ook wel hoe laat het is als er 60 interimmers hun job verliezen en dit de komende weken zou oplopen tot 250… “En als je dan weet dat we in een zelfde tijdsspanne van twee maanden eerst twee dagen moeten stempelen en dan te horen krijgen dat we twee dagen moeten overwerken, dan begin je een idee te krijgen van hoe absurd het er bijwijlen aan toegaat. Vanop afstand kan je daar eens mee lachen, maar plezant is anders als je het zelf ondergaat.”

RVA trekt riem ook nog wat strakker aan voor de werknemers van Volvo Car Gent

“Waar je vroeger ook nog wat inhaalrust kon opsparen om bijvoorbeeld eens een weekje extra verlof te nemen na ook zeven dagen extra gewerkt te worden, komt ook hieraan een einde.” De RVA heeft deze ‘gunstmaatregel’ ingetrokken onder druk van de regering die staat voor een éénrichtingsverkeer flexibiliteit enkel ten voordele van de werkgever. “Nu worden die overuren automatisch ingepland als er een dopdag is terwijl we vroeger tot 40u konden opsparen per trimester. Dus voor veel mensen is dit ook al een extra motivatie minder om over te werken, waardoor nog meer mensen dan telkens weer verplicht worden om overuren te draaien…” Een vicieuze cirkel naar beneden dus die zowel de arbeidsvoorwaarden als de levensomstandigheden van de werknemers omlaag halen.

Geen woorden, maar daden, toon dat respect en zet het op papier!

Het gebeurt al eens dat er een einde komt aan een werkonderbreking als de directie belooft te luisteren naar de verzuchtingen van de mensen en er iets aan te doen door enkele werkgroepen op te richten waar de problemen gaan besproken worden, maar dat stadium zijn we al een tijdje voorbij op Volvo Car. Dat de mensen zich deze keer niet met een kluitje in het riet willen laten sturen blijkt uit het feit dat de werknemers van alle drie de ploegen een eerste voorstel van de directie hebben afgewezen. Dat bestond erin dat de lijnsnelheid voorlopig op 73 seconden blijft, de interimmers tot het einde van het jaar blijven zodat meer verloven kunnen opgenomen worden en dat er in voldoende tijd wordt voorzien voor opleiding voor nieuwe posten en voor de verhoging van de lijnsnelheid.

Recordcijfers voor Volvo Cars. Winst in eerste helft 2017 stijgt met 21,2% tot 713 miljoen euro

In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, is het ook geen kwestie van de tering naar de nering te zetten. De verkoop loopt goed en er worden recordwinsten gemaakt dankzij de vele duizenden werknemers die keihard en flexibel werken. Voor het boekjaar 2016 liet Volvo Car Group (Volvo Cars) een bedrijfswinst optekenen van 11 miljard SEK (EUR 1,2 miljard), tegenover 6,6 miljard SEK (EUR 697 miljoen) in 2015. En in een persbericht van 20 juli 2017 jubelt Håkan Samuelsson, President en CEO: “We noteren mooie winstcijfers en blijven tezelfdertijd investeren in onze transformatie. We groeien steeds sneller.”

Ongenoegen uit privé en openbare diensten is ook een signaal naar de regering

De problemen bij Volvo Car zullen veel werkmensen bekend in de oren klinken. Steeds toenemende werkdruk, doorgedreven flexibiliteit langs werknemerskant, miserie met verlof en overuren opname, vrije winsten maar opgelegde loonnormen, druk op vaste contracten en toename interim met onzekere precaire contracten… De werkmensen blijven dit niet eindeloos pikken! Laat de staking van Volvo Car Gent voor alle werkgevers en deze regering een duidelijk signaal zijn, de rechtse, neoliberale recepten van deze regering komen steeds meer werkmensen de strot uit.

De PVDA betuigt alleszins haar solidariteit aan de werknemers van Volvo Car Gent en tegenover de koers richting Flexiland die de regering heeft ingezet pleiten we voor een ambitieus plan dat gebaseerd is op openbare investeringen en op respect voor werk en natuur.  

Brecht Bruynsteen (PVDA-automobiel)