Skip to content

Werknemers Recticel Wetteren leggen het werk neer voor een hoger loon en arbeidsduurvermindering

Werknemers Recticel Wetteren leggen het werk neer voor een hoger loon en arbeidsduurvermindering

Ruim 300 arbeiders en bedienden van schuimrubberproducent Recticel in Wetteren zijn sinds 5u vanmorgen in staking gegaan nadat geen akkoord werd bereikt rond de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst). Het conflict draait rond loon en arbeidsduurvermindering. Met de PVDA brachten we vanmorgen een solidariteitsbezoek aan het piket waar ondanks het gure weer veel volk stond.

‘Eerste staking over een CAO die ik meemaak in de 35 jaar die ik hier werk’

72% van de werknemers keurden het voorstel van de directie af waardoor voor het eerst in meer dan 35 jaar het bedrijf plat gaat omwille van onenigheid over het afsluiten van een nieuwe CAO. Het moet dus diep zitten bij de 168 arbeiders en 143 bedienden van Recticel. Er werken ook nog een 300tal kaderleden bij Recticel.

Monique Langaskens, hoofdafgevaardigde van de BBTK (socialistische bediendenvakbond) “Recticel doet het erg goed. In 2016 werd maar liefst 25 miljoen euro winst gemaakt.” “En in 2017 is de omzet al met 13% gestegen, dus de winst zal nog hoger liggen “ vult Angeline Van Den Rijse, vakbondssecretaris van de Algemene Centrale (arbeiders ABVV) aan. “En het inkomen van de CEO bedroeg in 2016 één miljoen euro en steeg met 7,8%. De top van het management voorziet in enorme bonussen voor zichzelf, tot 10,39% van hun jaarloon.”

Monique: “Het is de eerste keer dat we in gemeenschappelijk vakbondsfront met zowel de arbeiders- als bediendenvakbonden de onderhandelingen voeren én nu allemaal samen in actie gaan. Dus de drie kleuren én arbeiders-bedienden, samen sterk! We hebben een duidelijk mandaat gekregen van de werknemers voor de onderhandelingen. We gaan voor een loonsopslag van 0,35 euro per uur (wat neerkomt op 61 euro per maand) en één dag extra arbeidsduurvermindering met daarbovenop ook de mogelijkheid voor werknemers om verlof flexibeler op te nemen. Zodat we eens 2u kunnen nemen in plaats van altijd een hele dag. Belangrijk om je kinderen eens ergens op te kunnen halen bijvoorbeeld zonder dat je er een hele dag verlof aan moet spenderen. De directie wil absoluut niet weten van die arbeidsduurvermindering en ook wat de eisen rond het loon betreft komt hun voorstel niet in de buurt van het gevraagde. Het management heeft daarop gepokerd door notabene zelf infosessies te organiseren om de mensen te overtuigen om ja te stemmen. Het management is ook overal rondgegaan op de vloer. Cruciaal was dat we de mensen zelf correcte info hebben gegeven vanuit de vakbonden. Bij een stemming gisterenavond bleek dan dat maar liefst 72% van de mensen het voorstel van de directie verwierp. Vanmorgen om 5u is dan overgegaan tot actie en is de productie stilgelegd.”

Werkgevers surfen mee op de rechtse golf van de regering

Monique: “De werkgevers leggen, in navolging van de regering, steeds meer een rechts bewind op aan de vloer. Mensen worden tegen elkaar opgezet, worden aangezet om elkaar te controleren… Daarnaast zijn er natuurlijk de maatregelen zoals de loonnorm waardoor het management zich sterker voelt in onderhandelingen met de vakbonden en nog minder geneigd is iets te gunnen aan de werknemers.”

Toen het slecht ging hebben we allemaal ingeleverd, mogen we dan nu ook een deel van de koek?

Monique: “De gemiddelde leeftijd hier is 48 jaar en veel mensen werken al heel hun leven voor Recticel. Bij een reorganisatie een aantal jaar geleden heeft iedereen ingeleverd. Dat zijn de mensen niet vergeten.”

Patrick Temmerman ,afgevaardigde ACV BIE (Bouw – industrie & energie): “In 27 jaar is het de eerste keer dat dit meemaak. Tijdens acties tegen asociale regeringsmaatregelen hebben we ook al meegedaan natuurlijk, maar het is de eerste staking tijdens CAO-onderhandelingen. Het management moest trouwens erkennen dat er enorm goed werk geleverd is door de werknemers. Er zijn ook erg veel overuren geklopt om die winsten mogelijk te maken.”

De grote aanwezigheid van werknemers aan het piket toont in elk geval dat het draagvlak voor deze actie groot is bij de mensen van Recticel Wetteren. Met de PVDA wensen we de werknemers van Recticel veel succes met hun actie. Het is opvallend dat er weeral een bedrijf voor het eerst in tientallen jaren overgaat tot actie. Enkele weken geleden was dat ook al het geval voor Volvo Car Gent en Oleon Ertvelde. Het toont eens te meer aan dat meer en meer werknemers genoeg hebben van het asociale besparingsbeleid van de rechtse regering die dikwijls gepaard gaat met een grotere arrogantie van werkgevers.