Skip to content

Welke toekomst voor de Arsenaalsite?

Welke toekomst voor de Arsenaalsite?

Tot onze verbazing stellen we vast dat de 13 hectare grote Arsenaalsite (gelegen aan de Brusselsesteenweg in Gentbrugge) door de NMBS zal verkocht worden op de private markt, zonder inspraak van de buurtbewoners! De NMBS besloot dat er meer winst te halen valt op de private markt dan bij verkoop aan de stad Gent. NMBS wil de site voor 30,6 miljoen euro verkopen aan projectontwikkelaars.

Stad Gent legde zich daar helaas bij neer. Ze liet een studie maken waarbij de site voornamelijk voor economische doeleinden mag gebruikt worden, en slechts een kleiner deel voor wonen. Er komen dus kantoren, winkels, bedrijven en meer winstpanden voor de grote ontwikkelaars die speculeren op de vastgoedmarkt.

Niet alleen de stad en projectontwikkelaars zouden hier inspraak moeten krijgen! De bewoners van Gentbrugge moeten ook gehoord worden! Zij kennen de wijk door en door. Het zijn tenslotte ook zij die naast de hervormde Arsenaalsite zullen wonen. PVDA Gentbrugge eist dan ook inspraak en participatie van de bewoners van Gentbrugge over de Arsenaalsite en lanceert om deze reden een bevraging.

PVDA Gentbrugge gaat langs bij de bewoners in de ruime buurt met een flyer huis-aan-huis om de mening van de buurtbewoners te vragen.

PVDA Gentbrugge vraagt dat de stad Gent de site aankoopt en dat de site wordt ingezet voor betaalbaar wonen met openbaar groen, ontspanningsmogelijkheden en cultuur

In Gentbrugge worden andere woningtypes gepland op verschillende terreinen. Op de Arsenaalsite vragen we betaalbare, duurzame woongelegenheden in een groene omgeving voor alleenstaanden en voor gezinnen van alle leeftijden, met of zonder kinderen. Een gezonde sociale mix van woningen dus, die rekening houdt met alle budgetten zowel voor huurders als voor kopers. Waarbij ook plaats is voor mindervaliden en vormen van generatiewonen. Een samenwerking met Community Land Trust en Wooncoöperatieven moet kunnen. Ook de parkeermogelijkheid, die er nu al is voor de Arsenaalsite, moet behouden blijven.

Vind jij ook dat stad Gent de site moet aankopen en dat de site gebruikt moet worden voor betaalbare woningen? Teken dan de petitie hieronder.

Meer info.

Welke toekomst voor de arsenaalsite?