Skip to content

Betaalbaar wonen? Stem 2x JA!

Betaalbaar wonen? Stem 2x JA!

Op zondag 8 oktober is er in Gent een volksraadpleging over betaalbaar wonen. 

De actiegroep “Te Duur” verzamelde méér dan 26.000 handtekeningen waarmee ze de volksraadpleging hebben kunnen afdwingen bij de stad.
Het is duidelijk dat de Gentenaars wakker liggen van het thema.

Ben je ouder dan 16? Dan kan je op 8 oktober stemmen over twee vragen. Meer info over de vragen vind je hier.

Met de PVDA roepen wij op om 2x JA te stemmen.

Voor de PVDA is democratie veel meer dan om de 6 jaar je stem uitbrengen. Mensen die in actie komen, wegen op het beleid. Druk van onderuit werkt. Dus met hoe meer we zijn, hoe groter de impact zal zijn!

Waarom 2x JA?

Gent zit in een diepe wooncrisis: door de stijgende woningprijzen wordt wonen onbetaalbaar in onze stad. Het stadsbestuur beloofde nochtans om werk te maken van betaalbaar wonen, maar we zien dat het beleid nog steeds tekortschiet. 

Stad Gent zou haar eigen gronden moeten inzetten om sociale- en betaalbare woningen te bouwen in plaats van ze in de uitverkoop te zetten voor private ontwikkelaars. Op die manier werken we de wooncrisis weg en maken we van betaalbaar wonen een realiteit in onze stad.

Stem daarom 2x JA op zondag 8 oktober.