Skip to content

Video: PVDA op bezoek bij FPC Gent

Video: PVDA op bezoek bij FPC Gent

Naar aanleiding van een opiniestuk in De Morgen, werden Gents PVDA-voorzitter Tom De Meester en Antwerps OCMW-raadslid Lise Vandecasteele uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek aan het Gentse Forensisch Psychiatrisch centrum. “Vanop de werkvloer horen wij straffe verhalen over de werkdruk, het gebrek aan opleiding en de onveilige werkomstandigheden in het centrum. We zijn benieuwd naar het standpunt van de directie,” zegt Tom De Meester.

Het Gentse FPC werd geopend in 2015 en wordt uitgebaat door Sodexo en FPC De Kijvelanden. “Beide private investeerders hebben internationaal een kwalijke reputatie opgebouwd,” aldus Tom De Meester. “Zo werd er in februari nog een personeelslid neergestoken in een instelling van De Kijvelanden in de buurt van Rotterdam. Begin vorige week brak er een staking uit van gedetineerden tegen de mensonwaardige behandeling in hun instelling.”

Volgens het recentste rapport van de zorginspectie over het Gentse FPC, dat de PVDA kon inkijken, stapelen de problemen in het Gentse FPC zich ondertussen ook op. “Vooreerst is er een schrijnend gebrek aan opleiding en omkadering voor nieuwe werknemers, die volgens het rapport tot drie maanden moeten wachten eer ze enige opleiding krijgen,” aldus Lise Vandecasteele, dokter bij Geneeskunde voor het Volk. Medewerkers getuigen aan de PVDA hoe ze, zonder enige opleiding, vanaf dag twee al alleen voor twaalf gevangenen instonden. “Levensgevaarlijk!”

Het Gentse FPC kent dan ook een opvallend hoog personeelsverloop. In het nieuwe rapport van de zorginspectie staat dat gevangenen soms tot elf verschillende individuele begeleiders hebben op zes maanden tijd. Psychologen geven alleen maar groepstherapie, gevangenen spreken soms maandenlang geen psychiater. “Vanuit therapeutisch oogpunt is zo’n situatie onhoudbaar en nefast voor de re-integratie van deze mensen in de maatschappij,” besluit Vandecasteele.