Skip to content

“Het winkelpersoneel en onze stad hebben recht op een vaste rustdag”

“Het winkelpersoneel en onze stad hebben recht op een vaste rustdag”

De linkse oppositiepartij PVDA reageert scherp op de aankondiging dat Gent een aanvraag indient om de verplichte sluitingsdag af te schaffen. “Het winkelpersoneel heeft recht op een vaste rustdag en ook onze stad heeft baat bij rustmomenten”, reageert PVDA-gemeenteraadslid Yuksel Kalaz. “De Vivaldi-regering flexibiliseert federaal de nachtarbeid, en de Gentse Vivaldi-coalitie schaft de zondagsrust af. Blijkbaar is opkomen voor de werkende mensen niet meer aan de orde voor de socialisten. Het is simpelweg onbegrijpelijk dat Vooruit dit mee goedkeurt”. PVDA dient alvast een interpellatie in op de volgende gemeenteraad.

“Als vakbondsman ben ik me er goed van bewust dat het recht op een rustdag een historische verworvenheid van de arbeidersbeweging is”, zegt Kalaz. “Denkt er dan niemand in het stadsbestuur aan de situatie van het winkelpersoneel? Werknemers in de retail moeten nu al veel zaterdagen werken. Nu zullen ze ook veel zondagen moeten werken. Begin er maar aan, als je een gezinsleven wil onderhouden”.

De PVDA eist dat het stadsbestuur de aanvraag intrekt. “Is er met vakbonden en personeel overlegd over deze beslissing? Waarom nodigen we niet eerst winkelpersoneel uit op de commissie om over hun situatie te getuigen?”, vraagt Kalaz. “In de federale regering wordt de nachtarbeid geflexibiliseerd en in Gent valt de lokale Vivaldi-coalitie de zondagsrust aan. Wat zitten de socialisten eigenlijk in die Vivaldi-coalities te doen?”.

Het collegebesluit werd genomen, maar nog niet geagendeerd op de gemeenteraad. “Blijkbaar wil het college zelfs geen debat over deze belangrijke beslissing, maar dat zal zonder de PVDA zijn. Wij agenderen de kwestie toch op de gemeenteraad met een interpellatie. De werknemers uit de retail verdienen dat”.

PVDA is bovendien bezorgd over de impact op de stad. “Gent mag geen openluchtshoppingcentrum voor toeristen worden. We hebben nood aan rustmomenten in de stad. Dit stadsbestuur lijkt te denken dat een stad slechts leeft als je naar de C&A of de Zara kan gaan, terwijl we net nood hebben leefbare, duurzame stad, geen winkelwalhalla. Dit is een beslissing op maat van de grote commerciële winkels, niet op maat van de stad en de Gentenaars”.

debug info: this is the footer for domain gent
debug info: this is the footer for domain for existing data