Skip to content

Stop de besparingen op de Gentse publieke diensten

Stop de besparingen op de Gentse publieke diensten

Het Gentse stadsbestuur bespaart 110 miljoen. Wie is hiervan de dupe? De publieke dienstverlening en alle Gentenaars. En een volgende besparingsronde wacht al om de hoek. De belofte van een progressief Gent wordt vervangen door drie asociale besparingsgolven. 

De acties van de afgelopen maanden tegen de sluiting van de wijkbibliotheken en de ontmanteling van de dienst archeologie tonen aan dat veel Gentenaars nood hebben aan sterke openbare diensten.