Skip to content

Respect en investeren in mensen bij Ivago, kan het nog?

Respect en investeren in mensen bij Ivago, kan het nog?

Onze steun hebben ze, de huisvuilophalers van Gent die weigerden om buiten te rijden, de mensen in de garages, recyclageparken, de chauffeurs, de bedienden voor wie de maat meer dan vol is. Ze moeten uitzonderlijk zware ophaalrondes afwerken of zorgen dat de boel blijft draaien, en dat bij deze temperaturen, ver boven 30 graden. "Werk dan een beetje harder", krijgen de werknemers van Ivago botweg te horen van het management. Gemakkelijk gezegd, van achter een bureau!

Doe het maar een keer, bij die hitte, een hele dag met zakken van 60 liter sleuren. Of in de garage werken aan een warm gedraaide motor van een vrachtwagen. Of in een containerpark waar het beton nog extra warmte uitstraalt. Na de pauze in de ophaling van papier, karton en glas konden de mensen dat labeur in die onmenselijke hitte niet aan. “Werk een beetje harder,” zeggen de bazen dan. Wat een totaal gebrek aan respect voor het werkvolk. Tom De Meester (PVDA Gent) reageert boos: “Het is keer op keer hetzelfde liedje bij IVAGO. Wanneer gaat het stadsbestuur dat eens oplossen? Zij kunnen zich niet blijven wegsteken. Een beetje respect, is dat teveel gevraagd? Het zijn de mannen en vrouwen van IVAGO die hun handen vuil maken om onze stad proper te houden, elke dag opnieuw. Zij verdienen onze volle steun!”

Op solidariteitsbezoek bij het stakingspiket van IVAGO hoor je de verhalen. Op iedere afdeling komt het op hetzelfde neer. Géén respect van de directie voor het werkvolk. Sarcastische opmerkingen, klachten worden weggelachen, voorstellen afgewimpeld, op overleg wordt altijd maar hetzelfde opnieuw herhaald, zonder oplossing. De problemen met het bedrijfsprogramma SAP blijven maar duren, ook voor de ophaling. Er verdwijnen klanten van de lijst, maar de chauffeurs mogen aan het einde van hun shift nog snel omrijden om de verdwenen klanten in te halen, alsof het hun schuld is. Dit klagen ze al zo lang aan, maar de directie doet alsof haar neus bloedt.
En dan komen er nog de pesterige besparingen bij op water (één 1l-fles in plaats van 1,5l-flessen) en zonnecrème (van factor 30 naar 50) bij warm weer.

Bij de meest gehoorde problemen: de ophaalrondes zijn veel te zwaar. Doe het maar een keer, met twee man 14 ton papier en karton laden met zo'n hitte. Nochtans kan IVAGO perfect extra camions met reservechauffeurs en bijkomend personeel inzetten. Maar dan moet je in extra personeel willen investeren, in plaats van elke euro aan de aandeelhouders uit te keren.

De problemen bij IVAGO slepen al maanden of zelfs jaren aan! Wie is de staking van 2015 al vergeten. Drie jaar geleden moesten de werknemers al actie voeren om respect te krijgen van hun bazen en voor werkbaar werk. Onbegrijpelijk dat het Gentse stadsbestuur - hoofdaandeelhouder van IVAGO, naast het private ECOV - niet daadkrachtig ingrijpt. Het stadsbestuur moet tussenkomen tegenover de directie en aandeelhouders en zich aan de kant van de werknemers zetten. Zet de mannen en vrouwen van IVAGO op de eerste plaats, vinden wij met PVDA. Daarom is het van groot belang dat IVAGO volledig in openbare handen komt. De hebzucht van de aandeelhouders zal altijd een grote druk leggen op het werkvolk en is niet goed voor de Gentenaar die een propere stad wil. Gent verdient afvalophaling op maat van de behoeften van de burgers en met respect en inspraak voor het werkvolk. “Wij maken IVAGO,” zeggen de mensen aan het piket terecht, “niet de bazen achter hun computer.” Daarom komen we met PVDA op voor een IVAGO dat 100% publiek is en waar burgers en werknemers echt inspraak in het bestuur hebben.

Lees hier een verslag van ons solidariteitsbezoek aan de poort bij Ivago.