Skip to content

Redersplein: “Waarom een gated community bouwen middenin een volkse woonwijk?”

Redersplein: “Waarom een gated community bouwen middenin een volkse woonwijk?”

GENT – De PVDA staat kritisch tegenover het nieuwe project op de kop van de Meulestede, dat vandaag wordt voorgesteld op een infovergadering. Het project Redersplein wordt door middel van een nieuwe kloostermuur helemaal fysiek afgesneden van de buurt. “Wie zit er eigenlijk te wachten op zo’n gated community die wordt neergepoot middenin een volkse woonwijk?”, vraagt Gents PVDA lijsttrekker Tom De Meester zich. Volgens de overeenkomst tussen het stadsontwikkelingsbedrijf en private projectontwikkelaar, die de PVDA kon inkijken, kan Adelaar Properties bovenop de voorziene grondruil rekenen op financiële bijdrage van minimaal € 177.858 uit de stadskas. “En daar staat geen enkel sociale of betaalbare woning tegenover”, aldus de PVDA.

Op het Redersplein, op het einde van de Meulestede, wil projectontwikkelaar Adelaar Properties een nieuw bouwproject neerpoten. Het eerste ontwerp dat in september werd voorgesteld aan de buurt, werd op veel kritiek onthaald. Buurtbewoners vrezen extra parkeerdruk en verkeersoverlast, zeker in combinatie met een ander grootschalig nieuw woonproject aan de Voorhaven en de vernieuwing van Meulestedebrug. De ontwikkelaar mikt vooral op pererdure luxe-appartementen en het gebouw bevat geen enkele sociale woning.

Lakmoesproef voor nieuwe stadsbouwmeester

Daarnaast kwam er veel kritiek op de geplande “kloostermuur”, het project helemaal fysiek afsluit van de wijk. “De projectontwikkelaar ruikt winst en wil hier een soort gated community voor de happy few bouwen, middenin een volkse woonwijk”, reageert Gents PVDA kopstuk Tom De Meester. Volgens de PVDA is het duidelijk dat de projectontwikkelaar maar één doel voor ogen heeft, en dat is maximale winst maken. En dit ten koste van de samenhang van de wijk. De PVDA roept de nieuw aangestelde stadsbouwmeester en vernieuwde kwaliteitskamer, die er kwamen na de Optima-affaire, op om zich kritisch uit te spreken over dit project. De linkse oppositiepartij noemt dit project “een lakmoesproef” om te zien of zij durven in te gaan tegen de commerciële belangen van een projectontwikkelaar.

Vandaag wordt het nieuwe ontwerp voorgesteld op een infomoment. Er werden een aantal beperkte aanpassingen gedaan, zoals het beperken van de hoogbouw tot zes bouwlagen, maar in essentie blijft het project ongewijzigd. Het infomoment is volgens de PVDA dan ook “vooral een oefening in schijndemocratie”, want hoewel bewoners inspraak krijgen in de invulling van de openbare ruimte, ligt het bouwproject zélf niet ter discussie voor. “Na Optima werden er door vertegenwoordigers van de meerderheidspartijen dure eden gezworen over de inspraak van burgers bij grote bouwprojecten”, zegt Tom De Meester. “Vandaag lijken die beloftes alweer uit een ver vervlogen tijd.”

Projectontwikkelaar krijgt blanco cheque

Adelaar Properties mag bouwen op het Rederplein in het kader van een ruilovereenkomst met de stadsontwikkelingsbedrijf sogent. De PVDA kon de hand leggen op de ruilovereenkomst. “Daaruit blijkt dat er geen enkele voorwaarden opgelegd worden op het vlak van betaalbaar of sociaal wonen”, reageert Tom De Meester. “De projectontwikkelaar krijgt hier gewoon een blanco cheque.” Daar bovenop krijgt de projectontwikkelaar nog eens een financiële bijdrage van minstens € 177.858 uit de stadskas, bovenop de ruil van de grond op de Meibloemsite voor de grond op het Rederplein. De PVDA wijst er ook op dat de ontwikkelaar op de nieuwe grond 50 woningen mag ontwikkelen, tegenover slechts 40 wooneenheden voorzien waren op de Meibloemsite. Bovendien zullen verschillende van de nieuwe wooneenheden zicht hebben over het water en dus een stuk duurder zijn dan de voorziene woningen in de Brusge Poort. Een ongelijke ruil, aldus de PVDA.

“Dit is de omgekeerde wereld”, aldus De Meester. “De Stad helpt de ontwikkelaar uit de nood omdat haar verkavelingsaanvraag er niet kwam dankzij luid buurtprotest. Maar nu moet de Stad Gent zélf opdraaien voor de kosten. En daar staat geen enkele betaalbare of sociale woning tegenover.” Volgens de PVDA had de Stad in dit project nochtans alle sleutels in handen om strenge voorwaarden op te leggen op het vlak van betaalbaar wonen, openbare ruimte, duurzaamheid en

Nood aan betaalbare woningen

De PVDA steunt schepen van Wonen Sven Taeldeman in diens’ vaststelling dat Gent dringend nood heeft aan nieuwe woningen. “Maar dat moeten dan wel betaalbare woningen zijn”, aldus Tom De Meester. “Een gezinswoning kopen is onbetaalbaar geworden voor drie op vier Gentenaars. Dat zegt niet de PVDA. Zegt Sven Taeldeman zélf, op basis van een door door zijn kabinet bestelde woonstudie.” In het huidige project is er geen enkele betaalbare of sociale woning voorzien.

“Het is tijd dat het stadsbestuur consequent kiest voor stadsontwikkeling op maat van de buurt, niet op maat van de projectontwikkelaars en hun commerciële belangen.” Volgens de PVDA biedt de braakliggende grond op het Rederplein een uitgelezen kans om als stad zélf te investeren in innovatieve, duurzame en betaalbare woningen, op maat van de buurt. De partij wil dat de stad in dialoog gaat met de buurtbewoners over de invulling van het Rederplein. In plaats van een “gated community” met een private binnentuin, kan er werk gemaakt worden van buurtgroen en nieuwe openbare ruimtes die ten goede komen aan de hele buurt.