Skip to content

Red onze openbare diensten

Red onze openbare diensten

De openbare diensten kreunen onder de besparingsmaatregelen, en wij zijn allemaal de pineut. Het personeel van de lokale, Vlaamse en federale overheden zijn dit beu, en gaan daarom op 31 mei in staking.

De bus of trein voert je dagelijks naar je werk en terug. Je buurt wordt schoon gehouden door de afvalophalers en de groendienst. Indien het ooit nodig is, redt de brandweer je leven, of halen ze je kat uit de boom. Het OCMW helpt je moeilijke tijden te doorkomen. Dagelijks maken honderduizenden mensen gebruik van onze openbare diensten - meer nog, ze rekenen erop. De openbare diensten houden ons land werkbaar. 

Maar deze diensten worden bedreigd door de besparingsdrang van onze regeringen. De openbare diensten kampen al jaren met krimpende budgetten, een nijpend tekort aan personeel, en als gevolg hiervan een steeds meer beperkte dienstverlening. 

Op 31 mei voert het personeel van de openbare diensten dan ook actie:

  • voor loonsopslag. Het leven wordt duurder voor iedereen, en steeds meer mensen in de openbare diensten hebben moeite de maand rond te komen. 
  • voor degelijke statuten, meer personeel, en meer werkingsmiddelen. Het leveren van een kwalitatieve dienstverlening is niet mogelijk zonder. 

De diensten waar zo veel mensen op rekenen komen in het gedrang. Deze actie is broodnodig. Met de PVDA steunen we deze actie en brengen we solidariteitsbezoeken uit aan de piketten.