Skip to content

PVDA zal tegen nieuw hoofddoekenverbod stemmen

PVDA zal tegen nieuw hoofddoekenverbod stemmen

Voor PVDA is het voorstel van Vlaams Belang om het hoofddoekenverbod opnieuw in te voeren te voeren onaanvaardbaar. Bij een stemming in de gemeenteraad zal de PVDA-fractie dan ook tegen een hoofddoekenverbod stemmen. "Het recht om levensbeschouwelijke symbolen te dragen is een kwestie van elementair respect voor iedereen," zegt Yuksel Kalaz, verkozen voor PVDA in de Gentse gemeenteraad.

Sinds 2013 is het voor het stadspersoneel terug toegelaten om levensbeschouwelijke symbolen te dragen. Op de volgende gemeenteraad zal het Vlaams Belang toch het hoofddoekenverbod terug proberen invoeren. De PVDA is voorstander van de afschaffing van het hoofddoekenverbod: “Bovendien denk ik niet dat iemand de afgelopen jaren veel problemen heeft gekend doordat sommige leden van het stadspersoneel een hoofddoek dragen”, zegt Kalaz.  

Een hoofddoekenverbod getuigt voor de PVDA niet alleen van weinig respect voor alle Gentenaars maar is bovendien ondemocratisch: “Het zou onaanvaardbaar zijn dat vrouwen geen job kunnen krijgen aan de stad omwille van hun persoonlijke overtuiging. Op deze manier wordt een kwetsbare groep nog eens extra aangepakt”, zegt Kalaz. “Iedereen verdient gelijke kansen op de arbeidsmarkt, ongeacht hun kledij of persoonlijke overtuiging, dat spreekt toch voor zich?”

De PVDA-fractie zal dan ook tegen het voorstel van Vlaams Belang stemmen. “Zijn er geen problemen genoeg in onze stad dat het Vlaams Belang denkbeeldige problemen moet uitvinden? Wij zetten graag andere thema’s op de agenda, zoals het tekort aan betaalbare woningen, de stijgende armoede en mobiliteit. Laat ons het daar volgende gemeenteraad maar eens over hebben”.  

“Het Vlaams Belang probeert de Gentenaars te verdelen en tegen elkaar op te zetten”, besluit Kalaz. “De PVDA eist respect voor élke Gentenaar, ongeacht religieuze overtuiging, seksuele voorkeur, afkomst of geslacht. De diversiteit in onze stad is geen probleem, maar net een grote rijkdom.”