Skip to content

PVDA wil dat Volvo Cars een deel van de recordwinst investeert in behoud van jobs en een verlaging van de werkdruk

PVDA wil dat Volvo Cars een deel van de recordwinst investeert in behoud van jobs en een verlaging van de werkdruk

In een mededeling aan hun werknemers, kondigt Volvo Car Gent vandaag aan dat er een herbalans komt waarbij in een deel van de fabriek de lijn 12 seconden trager zal draaien. Hierdoor zullen interimarbeiders hun werk verliezen in het najaar. Want de herbalans, met in dit geval een verlaging van de lijnsnelheid, betekent dat het werk dan herverdeeld zou worden onder minder werknemers. Volvo noemt geen cijfers, maar er wordt gevreesd dat dit over honderden jobs zal gaan. Een harde klap voor werknemers die er soms al jaren werken en die dankzij hun harde en flexibele inzet de recordcijfers voor Volvo en haar aandeelhouders mogelijk hebben gemaakt.

Deze mededeling komt nog geen week nadat de grootste winst uit de geschiedenis van Volvo Cars is bekendgemaakt, namelijk 1,3 miljard euro in 2018. Winst waar de werknemers geen baat bij hebben - ze hebben immers géén winstpremie gekregen wegens... nog geen winst genoeg gemaakt!

De PVDA pleit ervoor om een deel van die recordwinst te investeren in het behoud van de jobs en zo meteen ook eindelijk iets te doen aan de onhoudbare werkdruk in een aantal afdelingen van Volvo Car Gent. Want het is precies in de GC (eindassemblage) dat de herbalans plaats gaat vinden. Uitgerekend daar zijn de meeste afdelingen te vinden waar de werkdruk het hoogst is.

Het is ook daar dat de afgelopen jaren en maanden verschillende acties zijn gevoerd om dit aan te klagen. Tot nu is het antwoord van Volvo vooral repressie geweest. Bij een laatste grote actie vorig jaar in februari zijn 12 werknemers op staande voet ontslagen, tegen alle rechtsregels in die het recht op staken garanderen en beschermen. Verschillende werknemers zijn hiervoor ook naar de rechtbank getrokken, in mei komt het proces voor.

In het kapitalisme draait het niet zomaar om winst, maar is enkel maximale winst genoeg, ten koste van alles. Een logica waarin het huidig rechtse regeringsbeleid maar al te graag meegaat. Een logica waarin de lonen geblokkeerd worden ondanks de recordwinsten. Een logica waarin werknemers steeds flexibeler moeten werken. De PVDA wil een einde aan de fiscale cadeaus en subsidies voor multinationals waar geen enkele garantie voor tewerkstelling tegenover staat. Met de PVDA staan we voor een ander maatschappijmodel. We steunen alleszins de werknemers van Volvo Cars om ook hun deel van de koek op te eisen en om in een menselijk werkritme te kunnen werken.