Skip to content

PVDA vraagt Gents moratorium op uithuiszettingen in sociale woningen

De PVDA vreest dat tussen de 250 en 300 Gentenaars begin maart hun sociale woning dreigen te moeten verlaten. Aanleiding is een verstrenging van de wetgeving, waardoor een sociale huurder voortaan geen enkele vorm van onroerend eigendom mag hebben. “Als je alle mensen met een beetje spaargeld of die een huis erven wegduwt uit de sociale woonwijken, dan krijg je een nog sterkere gettovorming”, waarschuwt Tom De Meester, Gents lijsttrekker van de PVDA. De PVDA wil dat de Stad Gent in overleg met de Gentse huisvestingsmaatschappijen maatregelen neemt om het recht op wonen van hun huurders te garanderen.

Naar schatting 3000 gezinnen dreigen hun sociale woning te verliezen. Aanleiding is een verstrenging van de wetgeving, waardoor een sociale huurder voortaan geen enkele vorm van onroerend eigendom mag hebben. Het gaat onder andere om mensen die een stuk van een huis erven en die een akkoord moeten sluiten met de mede-eigenaars over de verkoop ervan. “Wie vandaag een huis erft van z’n ouders dreigt z’n sociale woning te moeten verlaten”, aldus de PVDA. De PVDA wijst erop 9% van alle Vlaamse sociale huurders in Gent woont. De linkse partij vreest dat tussen de 250 en 300 Gentenaars hun sociale woningen dreigt te moeten verlaten.

Volgens de PVDA is Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) in sneltempo bezig om van sociale woningen enkel een tijdelijke noodoplossing te maken. Dit door de invoering van tijdelijke 3/6/9 – contracten en de nieuwe regel dat sociale huurders geen enkele vorm van onroerend eigendom mogen hebben.

De PVDA vraagt dat de Stad Gent proactief optreedt en in gesprek gaat met de Gentse huisvestingsmaatschappijen om het recht op wonen van hun sociale huurders te garanderen. De linkse oppositiepartij vraagt een Gents moratorium op uithuiszettingen ten gevolge van deze nieuwe wetgeving.

Volgens de PVDA is het cruciaal voor de leefbaarheid van de sociale woonwijken dat er een gezonde sociale mix aanwezig is in de wijken. “Als je alle mensen met een beetje spaargeld of die een huis erven wegduwt uit de sociale woonwijken, dan krijg je een nog sterkere gettovorming”, waarschuwt Tom De Meester. “Voor ons zijn sociale woningen géén tijdelijke noodoplossing. Wij willen terug naar het volkshuisvestingsmodel, waarbij ook werkende mensen met een modaal inkomen een plaats krijgen in een sociale woning.”