Skip to content

PVDA: “Investeer geld uit Publilec in stadsbedrijf voor duurzame energie”

PVDA: “Investeer geld uit Publilec in stadsbedrijf voor duurzame energie”

De linkse PVDA is tevreden met het nieuws dat de Stad Gent haar geld terugtrekt uit de intercommunale Publilec. “Dat kon zogezegd niet voor 2019, maar kijk: onder druk wordt alles vloeibaar”, reageert Tom De Meester, lijsttrekker voor de PVDA in Gent. Hij roept het stadsbestuur op om het vrijgekomen geld te investeren in een stadsbedrijf voor duurzame energie en warmte.

De PVDA reageert verheugd op het nieuws dat de Stad Gent eindelijk haar geld terugtrekt uit de veelbesproken intercommunale Publilec. De PVDA eistte in februari, toen het Publipart-schandaal losbarstte, de onmiddellijke ontmanteling van de constructie Publilec/Publipart. In de gemeenteraad van 14 februari beweerde schepen Peeters toen nog bij hoog en laag dat het ‘onmogelijk’ was om voor eind 2019 uit de constructie te stappen. “Je ziet: onder druk wordt alles vloeibaar”, aldus een tevreden Tom De Meester.

Via de constructie Publilec investeerde de Stad Gent niet alleen publieke middelen in Publipart, maar ook in de kernenergiereus EDF Luminus. “Onbegrijpelijk”, aldus Tom De Meester. “Wat heeft de Stad Gent te zoeken in een private energiemultinational die grossiert in kernenergie en steenkoolstroom en van alle energieleveranciers de duurste energieprijzen aanbiedt? Dit heeft niets meer te maken met intercommunales die ten dienste staan van de bevolking. Het zijn dubieuze constructies om belastinggeld door te sluizen naar de privésector.”

De PVDA wijst erop dat de Stad Gent, via de financieringsintercommunale Finiwo, vandaag ook nog altijd investeert in energiereus Electrabel. Dit via het project Electrabel Green Projects Flanders. De PVDA wil dat deze constructie ook ontmanteld wordt.

Gents stadsbedrijf voor duurzame energie

De PVDA wil dat de Stad Gent de vrijgekomen middelen gebruikt om te investeren in een Gents stadsbedrijf voor duurzame energie. “Wij willen échte intercommunales van de 21e eeuw, die ten dienste staan van de bevolking en zorgen voor energie, water, en betaalbare huisvesting. Ze moeten democratisch beheerd worden, met rechtstreeks verkozen raden van bestuur onder controle van de bevolking. In plaats van publieke middelen te investeren in de private energiereuzen zoals Luminus en Electrabel, kunnen we dat geld beter gebruiken voor de oprichting van publieke energiebedrijven die zorgen voor betaalbare, duurzame stroom en warmte.”

In het Gents bestuursakkoord kreeg milieuschepen Tine Heyse de taak om het onderzoek te voeren naar de haalbaarheid van een eigen energiebedrijf ‘waarbij we ook de bewoners de kans willen geven om mee te participeren’. Die belofte bleef tot dusver dode letter. “Gent produceert slechts 7 procent groene energie. Om de klimaatdoelstellingen te halen is véél meer nodig. Er is een groot contrast tussen de klimaatneutrale ambities van de Stad Gent en het gebrek aan investeringen in duurzame energie. Een eigen stedelijk energiebedrijf kan en moet zorgen voor de broodnodige inhaaloperatie. Een klimaatneutrale stad kan niet zonder duurzame energieproductie, in handen van de samenleving.”

(Foto: Max Pixel)