Skip to content

PVDA Gent eist verbod op het afsluiten van drinkwater

PVDA Gent eist verbod op het afsluiten van drinkwater

De PVDA vraagt naar aanleiding van Wereldwaterdag dat gezinnen in Gent niet langer afgesloten worden van de drinkwatervoorziening. “Water is een mensenrecht dat altijd en voor iedereen toegankelijk moet blijven”, zegt Tom De Meester. Toch wordt in Gent nog elke week één gezin afgesloten van drinkwater. Dat blijkt uit cijfers die de PVDA opvroeg bij het stadsbestuur.

Uit de meest recente cijfers, voor het jaar 2016, blijkt dat in Gent jaarlijks 68 gezinnen van het drinkwater worden afgesloten wegens schulden bij de drinkwatermaatschappij Farys. “Dat is meer dan één gezin per week”, aldus Tom De Meester. “Dat is niet meer van deze tijd. Water is een essentiële levensbehoefte. Je hebt het nodig om te drinken, te koken, te wassen, te poetsen, voor de centrale verwarming. Water is een basisrecht, niemand zou zonder mogen vallen.”

De PVDA eist een verbod op waterafsluitingen in Gent. “In een progressieve stad als Gent mogen we niet tolereren dat het afsluiten van water nog mogelijk is”, zegt Tom De Meester. “Gemiddeld hebben deze mensen een openstaande schuld van 2.447 euro bij Farys. Vaak gaat het om gezinnen in een zeer kwetsbare maatschappelijke positie die de waterfactuur onmogelijk nog kunnen betalen en in een schuldenspiraal terecht komen. Die mensen moet je structureel helpen, in plaats van hen nog dieper in de put te duwen door hen af te sluiten van drinkwater.”

In januari voerde het gemeentebestuur van Antwerpen al een verbod in op het afsluiten van drinkwater. Onder zware druk weliswaar van de bevolking en van de PVDA, “maar wat in het Antwerpen van De Wever kan, moet in het progressieve Gent toch zéker mogelijk zijn? Te meer omdat Gent een doorslaggevende stem heeft in drinkwaterbedrijf Farys.”

De linkse partij wijst er ook op dat zowel de Verenigde Naties als het Europees Parlement het beschikken over drinkbaar water en goede sanitaire voorzieningen als een mensenrecht erkennen. In een resolutie van 15 september 2015 verzoekt het Europees Parlement de lidstaten om "onmiddellijk een einde te maken aan de gedwongen afsluiting van de watertoevoer".

“Waar wachten we nog op?” vraagt Tom De Meester zich af. “Het is onaanvaardbaar dat gezinnen afgesloten worden van de waterfactuur terwijl waterbedrijf Farys vorig jaar 12 miljoen euro nettowinst boekte”, aldus nog De Meester. “Investeer in een goede schuldbegeleiding van gezinnen die de waterfactuur niet kunnen betalen, en richt een sociaal waterfonds op om te hoog opgelopen schulden over te nemen. Als je 12 miljoen euro winst maakt, is dat een kleintje.”

De PVDA wil ook dat de drinkwaterprijs structureel verlaagd wordt. “Farys heeft het duurste kraantjeswater van heel Vlaanderen. Geen wonder dat mensen met een kwetsbare maatschappelijke positie schrikken als ze de rekening in de bus krijgen. Wij willen dat het Gentse stadsbestuur de riooltaks, de gemeentelijke saneringsbijdrage, verlaagt. De Gentse schepenen Martine De Regge, Resul Tapmaz, Christophe Peeters en Filip Watteeuw, allen bestuurders bij Farys en TMVW, moeten hun verantwoordelijkheid nemen en maatregelen nemen om de drinkwaterprijs te verlagen tot het Vlaamse gemiddelde.”

Ook uit andere cijfers blijkt dat waterarmoede een steeds groter probleem wordt. In 2016 werden er in Gent 562 dossier opgestart bij het Lokaal Adviescomité dat moet beslissen als er dan overgegaan wordt tot een afsluitng. Het aantal dossiers waarbij het OCMW schulden overnam steeg in 2016 opnieuw: voor waterfacturen werden 27 dossiers opgesteld, voor een totaal van 18.280 euro. Voor 2017 zijn de cijfers nog niet beschikbaar.