Skip to content

PVDA Gent eist onmiddellijke maatregelen voor onveilige en ongezonde sociale woningen

PVDA Gent eist onmiddellijke maatregelen voor onveilige en ongezonde sociale woningen

De PVDA wil dringende maatregelen om de situatie van sociale huurders in ongezonde en onveilige sociale woningen in Gent te verbeteren. Dat zegt PVDA-lijsttrekker Tom De Meester in een reactie op de VRT-reportage over de lamentabele toestand van de Bernadettewijk. “Dit zijn onaanvaardbare toestanden”, zegt De Meester. “Sociale woningen die al drie jaar (!) leeg staan. Schimmel op de muren. Rotte steunbalken. Onveilige toestanden. Dit is echt mensonwaardig.”

De PVDA voerde de voorbije jaren meermaals actie tegen de schimmel en de verkrotting van de Gentse sociale woningen. Zowel aan het Gentse Stadhuis als aan de Kikvorsstraat (hoofdzetel WoninGent) voerde de PVDA actie, telkens samen met sociale huurders. “Matthias De Clercq beweert dat hij van niks wist”, aldus De Meester, “Weet het stadsbestuur dan niet wat er gebeurt in de sociale woonwijken? Is dit nooit op het schepencollege besproken? En wat zit schepen Sophie Bracke (Open VLD) dan eigenlijk te doen in de raad van bestuur van WoninGent? Wij hebben in september 2016 nog samen met sociale huurders actie gevoerd aan het stadhuis tegen schimmel en vochtproblemen. Pas toen is het stadsbestuur over de brug gekomen met een extra budget van 10 miljoen euro voor dringende renovatiewerken in sociale woningen.”

“Dat het stadsbestuur bij het begin van de legislatuur een “drastische inhaaloperatie” belooft, terwijl zes jaar later nog altijd kinderen in vochtige en verkrotte sociale woningen moeten leven is een progressieve stad als Gent onwaardig”, aldus De Meester. “Waarom heeft het kartel SP.a-Groen die wantoestanden iet aangepakt en opgelost? Hoe komt het dat dit anno 2018 nog kan bestaan? Waarom schieten de luxe-bouwprojecten in Gent als paddenstoelen uit de grond, terwijl het stadsbestuur niet in staat blijkt om de meest kwetsbare Gentenaren een menswaardig dak boven het hoofd te garanderen? De prioriteiten liggen verkeerd.”

De 15 miljoen euro die het stadsbestuur op het einde van de legislatuur toezegde, na druk van de PVDA, volstaat voor De Meester niet. “Too little too late. Alleen al voor het renoveren van het patrimonium van WoninGent is 300 miljoen euro nodig is. Dit probleem dateert niet van gisteren, maar sleept al jaren aan. Al 15 jaar wordt sociaal wonen verwaarloosd, zowel door het Gentse stadsbestuur als door de Vlaamse regering. Alle bestuurspartijen dragen hier een zware verantwoordelijkheid, van SP.a-Groen tot N-VA.”

De PVDA schuift een actieplan naar voor als oplossing voor de crisis in het sociale woonbeleid. Drie concrete voorstellen om de wooncrisis aan te pakken:

1. De stad moet zorgen voor de onmiddellijke herhuisvesting van de sociale huurders die vandaag in een ongeschikte, ongezonde en onveilige woning wonen. “Mensen die in een afgekeurde woning leven, met risico op elektrocutie, dat is onaanvaardbaar en schuldig verzuim.” De PVDA wil een snelle en grondige screening van de Gentse sociale woningen om na te gaan welke andere woningen buiten de Bernadettewijk (cfr de reportage gisteren) niet voldoen aan de conformiteitsnormen zoals voorzien in de Vlaamse Wooncode en onveilig of ongezond zijn.

2. Er moet een renovatiefonds komen van 50 miljoen euro om de sociale woningen die er het slechtst aan toe zijn versneld te renoveren. Dat fonds moet gespijsd worden door zowel het Gentse stadsbestuur als de Vlaamse Regering. “Zij zijn beiden verantwoordelijk voor de mistoestanden die we vandaag te zien krijgen”, zegt De Meester. “In plaats van elkaar de zwarte piet toe te spelen moet er nu samen gewerkt worden aan oplossingen voor de wooncrisis. Er moet dringend extra geld vrijgemaakt worden voor de sociale woningen in Gent.”

Volgens de PVDA kampen de Gentse sociale woningen al meer dan tien jaar met een chronische onderfinanciering. Die is de schuld van zowel de huidige Vlaamse regering (Liesbeth Homans, N-VA, 2014-heden) als de vorige Vlaamse regering (Freya Van den Bossche, sp.a, 2009-2014). Daarnaast maakt het Gentse stadsbestuur ook veel te weinig een prioriteit van sociaal en betaalbaar wonen. “Momenteel besteed de Stad Gent slechts 3% van zijn investeringsbudget aan sociaal en betaalbaar wonen”, zegt De Meester. “Overal in Gent schieten er luxe-projecten als paddenstoelen uit de grond, maar in de sociale woningen groeien de paddenstoelen letterlijk uit de muur.”

3. De PVDA eist tenslotte dat er in de nieuwe legislatuur jaarlijks 500 sociale woningen bijgebouwd worden. “Vandaag staan er 11.198 mensen op een wachtlijst. We hebben een ambitieus investeringsplan nodig.” aldus De Meester.

debug info: this is the footer for domain gent
debug info: this is the footer for domain for existing data