Skip to content

PVDA-gemeenteraadslid Tom De Meester komt op voor de Bernadettewijk

PVDA-gemeenteraadslid Tom De Meester komt op voor de Bernadettewijk

Lees hieronder het vurige pleidooi voor de Bernadettewijk van PVDA-gemeenteraadslid Tom De Meester op de gemeenteraad van 29 maart.

Collega’s,

De Bernadettewijk ligt mij nauw aan het hart, dat weten jullie. Ik heb de afgelopen maanden veel schone mensen leren kennen in de wijk. Het is een warme, hechte wijk. En vooral, collega’s. Een strijdbare wijk. Een wijk die niet zomaar aanvaardt wat onaanvaardbaar is. Want laat dat duidelijk zijn, de manier waarop met de mensen met de Bernadettewijk is omgegaan, dat is niet aanvaardbaar. Ik blijf daarbij. Het gaat hier om mensen. Je schuift niet zomaar met mensen als pionnen op een schaakbord.

En ik wil over dit dossier toch een paar puntjes op de i zetten.

Wij hebben hier meerdere keren de verhalen uit de wijk gebracht. Over de mensen die zeggen: “Als ik moet vertrekken, dan mogen ze de lijkzak meebrengen”. Over mensen die in compleet sociaal isolement dreigen te vallen. Over mensen die niet weten hoe ze aan hun kinderen moeten uitleggen dat ze van school moeten veranderen. Maar daar werd niet naar geluisterd. Er moest en zou in één keer gesloopt worden. Dat getuigt van een soort van bureaucratische mentaliteit los van het terrein, los van de mensen, zowel bij WoninGent als het stadsbestuur. Dat gebrek aan empathie, dat stoort mij nog het meest. Ik vind dat fundamenteel. Van al die participatie en cocreatie en bottomup peptalk blijft niet veel over van zodra er conflict opduikt. Maar net dan zijn participatie en cocreatie cruciaal!

Een krakkemikkige studie

Laten we het hebben over de “studie” die de sloop in één keer moet motiveren. Een snel in elkaar geflanst document, vol methodologische fouten. Waar bovendien de sociale impact van de verhuisoperatie niet in rekening werd gebracht. Dat ligt nog altijd zwaar op mijn maag, collega’s.

Ik heb hier al eens uitgebreid uitgelegd waarom die studie niet voldoet. Wij hebben dat meerdere keren aangehaald in de raad van bestuur van WoninGent. Wij hebben meerdere keren gevraagd om een ONAFHANKELIJKE studie te laten uitvoeren. Ik vind het jammer dat dat niet gebeurd is.

Maar het gevolg is er wel: de wijk wordt in één keer gesloopt, zonder inspraak van de bewoners, op basis van een krakkemikkige studie die slecht onderbouwd is. Ik blijf mij daar stellig tegen verzetten.

Anti-kraakwet om sociale actie te breken

En nu kom ik tot de actualiteit van dit dossier. Er is een groep actievoerders die een tijd geleden heeft beslist om een woning in de wijk te bezetten. Niet omdat ze zelf in woonnood verkeren, maar als sociale actie. Om aandacht te vragen voor de manier waarop de mensen van de Bernadettewijk gedwongen uit hun wijk moeten verhuizen. Maar ook daar wordt heel gecrispeerd op gereageerd.

In plaats van te luisteren naar de signalen vanuit de wijk, in plaats van in dialoog te gaan, zijn die actievoerders aangeklaagd. En dat bedoel ik letterlijk. Die zijn door WoninGent, door ONZE huisvestingsmaatschappij, waar wij de hoofdaandeelhouder van zijn, voor de rechtbank gebracht. Ik vind dat wij ons daar als gemeenteraad wel eens mogen over uitspreken, want ik heb het een beetje gehad met dat flinks beleid van WoninGent. De actievoerders worden aangeklaagd op basis van de anti-kraakwet. Dat is toch redelijk straf.

Ik vind dat wel verregaand. Sociale actie proberen te breken door gebruik te maken van de anti-kraakwet. Dat is nu EXACT waar wij voor gewaarschuwd hebben, toen die wet gestemd werd in het federaal parlement. En wij niet alleen. Ik ben het 100 procent eens met Groen in deze kwestie. Ik citeer Groen in het federaal parlement in 2017:

"Het kraken van dergelijke niet-gebruikte panden is dan vaak een vorm van sociale of politieke actie tegen een gebrekkig woonbeleid of de speculatiepolitiek van bepaalde vastgoed-vennootschappen. Moet een kraker die zo’n pand betrekt strafrechtelijk worden vervolgd? Voor onze fractie kan dit niet. Dit gaat te ver."

Voor MIJN fractie kan dit ook niet, schepen heyse, dit gaat inderdaad TE VER.

Ik stel daarom voor, schepen Heyse, dat u als schepen van wonen, namens de hoofdaandeelhouder van WoninGent, de stad gent, vraagt om de juridische veldslag tegen de actievoerders in de Bernadettewijk stop te zetten. Bent u daartoe bereid?

Luister naar de wijk

Een vierde punt. De gedwongen verhuis, die nu in heel de wijk voor heel veel stress zorgt. Wij zijn daar deze week terug geweest, collega’s. In de wijk. Zoals we al maanden doen. En ik wil hier toch opnieuw een paar van de verhalen brengen die we daar gehoord hebben. En ik zou het college willen vragen om straks niet te zeggen ‘wij zijn niet bevoegd, regel het met woningent’. Wij zijn wél bevoegd om een mening te hebben over wat ONZE huisvestingsmaatschappij in ONZE bernadettewijk doet.

We spraken met een vrouw die een nieuwe woning krijgt toegewezen, in Ledeberg.  Prijs van die nieuwe woning is 220 euro EXTRA. Die mevrouw ziet dat niet zitten. Hoe moet ze dat doen? 220 euro in de maand extra. Dat gaat niet, maar ze durft niet weigeren.

We spraken met een vrouw die ziek is. Om te vermijden dat ze in een rolstoel terechtkomt moet ze elke dag oefeningen doen op fitnesstoestellen.
Daarvoor heeft ze absoluut een tweede slaapkamer nodig. Vandaag heeft ze dat. Maar dat is nu onmogelijk. Ze zal geen tweede slaapkamer krijgen. Die vrouw kan daardoor dus in een rolstoel belanden, hé. Die vrouw zit met de handen in het haar.

Ik sprak een vrouw, van 83 jaar. Die al heel haar leven in de wijk woont. Nergens anders gewoond! En nu moet ze vertrekken. Vandaag heeft ze last van slapeloosheid en paniekaanvallen. Ze belandde al in het ziekenhuis ten gevolge van die paniekaanvallen.

Dat zijn de menselijke drama’s achter de sloop van de Bernadettewijk. Elke keer als wij in de Bernadettewijk komen, horen wij nieuwe verhalen.

En er stellen zich enkele zeer concrete vragen vandaag. Over de verhuis die nu toch dichterbij komt.

  1. Mensen vragen communicatie. Waarom kunnen ze niet intrekken in de woningen die vrijkomen in de Hogeweg? Geen antwoord. Wij spraken iemand in de wijk, die zeer geïsoleerd leeft, die pas DEZE week ontdekte dat hij moest verhuizen. Heel veel mensen vragen meer en duidelijkere communicatie.
  2. Mensen willen een eerlijke behandeling. Als ze één keer weigeren zijn ze VERPLICHT om de volgende woning te aanvaarden. Anders krijgen ze geen sociale woning meer. Mensen spreken tegen mij over “zware stress en angst” over het weigeren van die eerste woning. Zo ga je niet met mensen om.
  3. Er is collectief overleg nodig met de huurdersbond en de bewoners. Collectief overleg waar de dossiers van de mensen gekoppeld worden. Overleg dat wordt gecoördineerd door de Dienst Wonen. met aan de ene kant de huurders en de Huurdersbond en aan de andere kant WoninGent. U kan dat in handen nemen en faciliteren als schepen Heyse.

Ik heb hier enkele concrete vragen gesteld, collega’s, die ik hier op deze gemeenteraad wil brengen. Omdat het dossier van de Bernadettewijk niet louter een zaak van WoninGent is. Dit is een POLITIEKE kwestie. En wij als stad hebben als hoofdaandeelhouder van WoninGent een POLITIEKE verantwoordelijkheid over de aanpak van dit dossier. Over de manier waarop met de bezorgdheden van de mensen wordt omgegaan. Het is daarvoor dat ik verkozen ben

debug info: this is the footer for domain gent
debug info: this is the footer for domain for existing data