Skip to content

PVDA en Comac naar Bonn voor klimaattop

PVDA en Comac naar Bonn voor klimaattop

Van maandag 6 tot vrijdag 17 november heeft in het Duitse Bonn de internationale klimaattop plaats. Daar wordt de voortgang van het akkoord van Parijs van 2015 besproken. De PVDA en haar jongerenorganisatie Comac waren present… samen met 25.000 activisten uit de hele wereld zijn om de druk van onderuit hoog te houden.

In 2015 kwamen de 193 landen van de VN in Parijs overeen dat ze er zouden naar streven de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Er zou ook snel een eind gemaakt worden aan het gebruik van fossiele brandstoffen.

“Maar het akkoord was niet ambitieus genoeg”, zegt Olivier Goessens, ondervoorzitter van PVDA-studentenbeweging Comac. “Bovendien is het ook niet bindend. En we zien dat de VS zich uit het akkoord terugtrekken.” Comac en de PVDA trekken dit weekend samen met honderden Belgische klimaatactivisten naar Bonn waar de voortgang van het klimaatakkoord van Parijs wordt besproken.

De vaststellingen omtrent de klimaatverandering zijn ronduit onheilspellend. De opwarming van de aarde bedraagt nu 1 graad Celsius. Dat volstaat al om weersystemen uit balans te brengen. Toch is er van een grondige koersverandering in de nationale klimaatplannen vooralsnog geen sprake. Ook ons land zal de Europese klimaatdoelstellingen tegen de deadline van 2020 niet halen. Als het zo verdergaat, zal de opwarming oplopen tot 3 graden Celsius.

De Wereld Meteorologische Organisatie stelt dat de concentratie van CO 2 in de atmosfeer vorig jaar nog verder gestegen is. In 2015 al werd de drempel die beschouwd wordt als een point of no return overschreden. De stijging van vorig jaar is bovendien abnormaal groot, met menselijke activiteit als een van de belangrijkste oorzaken.

Tussen 2000 en 2016 werden zo’n 125 miljoen mensen getroffen door hittegolven. Dat blijkt uit cijfers van het Britse tijdschrift The Lancet. De klimaatverandering heeft een vernietigende impact op de volksgezondheid. Met elke graad die de temperatuur stijgt, kan er 6% minder tarwe en 10% minder rijst geoogst worden. Ondervoeding is het gevolg.

“In Bonn willen we pleiten voor een ambitieus en bindend klimaatplan”, zegt Goessens. “Dat plan moet ook sociaal rechtvaardig zijn. De lasten mogen niet afgewenteld worden op de zwaksten.”

Goessens benadrukt nog het belang van de druk van onderuit: “In Parijs hebben de mobilisatie van klimaatactivisten en de druk van de zuiderse landen het akkoord verder geduwd dan mogelijk werd geacht. De druk vanuit de straat is dus cruciaal. Wanneer we terugkeren uit Bonn zullen we daarom ook deelnemen aan het actieweekend van Climate Express van 17 tot 19 november. ‘Don’t Trump our planet’, zal daar de boodschap zijn aan onze regeringen. Zij mogen niet langer talmen, maar moeten in eigen land zonder aarzelen de nodige maatregelen nemen.”