Skip to content

Op zoek naar een sociale woning? Nog 160 jaar geduld

Op zoek naar een sociale woning? Nog 160 jaar geduld

De Stad Gent voorziet tegen 2020 nauwelijks 694 bijkomende sociale huurwoningen. De PVDA slaat alarm. “Een druppel op een hete plaat”, aldus Tom De Meester. “Aan dit tempo duurt het nog 160 jaar om de wachtlijsten weg te werken.” Uit cijfers die de PVDA opvroeg blijkt ondertussen dat het aantal sociale woningen in Gent sinds 2012 gedaald is. “Dit is een progressieve stad als Gent onwaardig.”

In Gent zullen tussen 2017 en 2020 slechts 694 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd of renoveerd worden (vervangbouw). Dat blijkt uit het nieuwe convenant tussen de Stad Gent en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), dat op maandag 25 september unaniem werd goedgekeurd in de Gentse gemeenteraad.

Dat is een druppel op een hete plaat”, reageert Tom De Meester (PVDA) verbijsterd. “Waar blijft die beloofde ‘inhaaloperatie’ voor sociale woningen? Sinds 2012 heeft het Gentse stadsbestuur niet één bijkomende sociale woning gerealiseerd. Integendeel, volgens officiële cijfers die de PVDA opvroeg bij de VMSW is het aantal sociale woningen in Gent doorheen deze legislatuur gedaald van 14.556 naar 14.418.”

De Gentse PVDA slaat alarm. “We staan op één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Aan luxueuze bouwprojecten geen gebrek, maar het aantal sociale woningen is verminderd.” De nieuwe convenant noemt Tom De Meester “een druppel op een hete plaat.” “Zelfs als we er vanuit gaat dat er geen enkele sociale woning meer afgebroken wordt – wat totaal onrealistisch is - zal dit stadsbestuur tussen 2012 en 2020 maximaal 556 nieuwe sociale woningen gerealiseerd hebben. Zeg dan gewoon dat de wooncrisis geen prioriteit is van dit stadsbestuur. Dit is geen antwoord op de wooncrisis in onze stad. Er staan 11.648 mensen op de wachtlijst. Aan dit tempo duurt het nog 167 jaar vooraleer de wachtlijsten zijn weggewerkt. Beseft het stadsbestuur dat je op een wachtlijst niet kunt wonen?

De PVDA eist dat het stadsbestuur haar huiswerk opnieuw maakt. “Het is dramatisch gesteld met het Gentse woonbeleid. Dit convenant is too little too late. We moeten van koers veranderen. Het stadsbestuur voert een woonbeleid op maat van de private projectontwikkelaars. Wij willen dat de mensen op de eerste plaats komen. Betaalbaar wonen zou een recht moeten zijn voor iedereen.”

Loze beloftes

Recent beloofde kandidaat-burgemeester Rudy Coddens bij de aftrap van de verkiezingscampagne om van ‘betaalbaar wonen’ een prioriteit te maken. “Loze beloftes”, reageert Tom De Meester. “Het stadsbestuur voelt de druk van onderuit, maar er is meer nodig dan woorden in de wind. Het Gentse woonbeleid is een lege doos. Mooi verpakt, maar er zit niks in.” Ook in de volgende legislaturen is er immers geen beterschap in zicht, benadrukt De Meester.

 

Op termijn willen we in Gent naar 20% sociaal verhuurde woningen evolueren”, belooft het stadsbestuur in het bestuursakkoord. Maar uit het convenant blijkt “tegen pakweg 2030 een groei van maximaal 1% ten opzichte van de huidige verhouding van 12,5% sociale huurwoningen.” Tom De Meester reageert kwaad. “Eén procent? Dat is 7 keer minder dan beloofd. De ambitie om de wooncrisis in onze stad aan te pakken wordt helemaal begraven.”

Woonbeleid op maat van projectontwikkelaars

De Stad Gent laat veel kansen liggen en voert een woonbeleid op maat van projectontwikkelaars” aldus De Meester. “Het zijn de winstcijfers die op de eerste plaats komen, niet de mensen. Dat is geen sociaal beleid. Het is onbegrijpelijk dat de beloofde 20% sociale woningen in de Ecowijk door het stadsbestuur geschrapt worden. Nochtans gaat het om gronden van de stad. Ook in het nieuwe project in Meulestede komen er 0 sociale woningen. Nochtans “eist” het bestuursakkoord dat er “bij elk nieuwbouwproject met meer dan 20 wooneenheden 20% sociale huurwoningen voorzien worden. Het stadsbestuur neemt haar eigen bestuursakkoord niet eens ernstig.”

De PVDA eist maatregelen, en is vast van plan om de nood aan betaalbaar wonen prominent op de politieke agenda te zetten, niet alleen buiten, maar vanaf 2018 ook binnen de gemeenteraad. “Het stadsbestuur neemt de wooncrisis gewoon niet ernstig. Er wordt volop ingezet op dure koopwoningen voor hogere inkomens. De luxe-projecten rijzen als paddenstoelen uit de grond, maar waar vinden Gentenaars nog een betaalbare huurwoning?”

De cijfers

Aantal sociale woningen

 

 

 

 

 

 

Locatie

 

 

 

 

 

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

Gent

 

14.556

14.391

14.164

14.232

14.418

Oost-Vlaanderen

 

37.477

37.472

37.637

38.352

38.911

Vlaanderen

 

146.874

147.549

148.704

150.470

153.312

 

 

 

 

 

 

 

4140 - De Gentse Haard

 

1.552

1.578

1.544

1.589

1.641

4150 - WoninGent

 

9.406

9.232

9.021

8.968

9.078

4160 - Volkshaard

 

5.109

5.147

5.187

5.303

5.381

4230 - Merelbeekse Sociale Woningen

 

515

519

551

569

570