Skip to content

PVDA in actie: Heb jij nog een laptop te geef voor een kind die het nodig heeft?

PVDA in actie: Heb jij nog een laptop te geef voor een kind die het nodig heeft?

Na de vakantie op 15 november zullen veel leerlingen alsnog (deeltijds) afstandsonderwijs moeten volgen. Geen evidentie – maar voor vele gezinnen een onmogelijkheid. Vele leerlingen beschikken niet over een eigen laptop, ondanks de beloftes van minister Ben Weyts (N-VA). Wanneer de noden op het terrein groot zijn, dan wachten wij niet. Wij schieten in actie!

Onderwijs is een basisrecht. Al tijdens de eerste lockdown zamelden verschillende lokale PVDA afdelingen laptops in om zo dit recht te helpen garanderen. Enkele maanden en vele beloftes van minister voor onderwijs Ben Weyts (N-VA) later, blijft de nood hoog. Tijd om weer in actie te schieten!

Heb jij een laptop op overschot? Stuur een mail naar gent@pvda.be of laat iets weten via deze link, en één van onze vrijwilligers komt deze coronaproof ophalen.

Je hebt zelf geen laptop te geef, maar wil wel helpen? Ben jij een geschoolde technieker en wil je meehelpen het materiaal in orde te brengen? Laat het ons ook zeker weten.

De coronacrisis dreigt op vele manieren de kloof tussen arm en rijk te vergroten. Ook in het onderwijs is dit onderscheid enkel maar zichtbaarder geworden. Wie niet over een laptop beschikt, kan geen les volgen. Enkele weken achterstand is iets dat vele leerlingen zich niet kunnen veroorloven.

De reportage van Pano van eind oktober drukt onze neus nogmaals op de feiten: de Vlaamse overheid heeft haar les niet geleerd uit de eerste golf. De door de overheid beloofde laptops raakten maar niet bij de leerlingen thuis. Wanneer wel een laptop werd aangeboden, schrok de waarborg die vele scholen vroegen vele gezinnen af. Het resultaat? In vele scholen viel één op de vijf leerlingen van de radar.

Hetzelfde pad bewandelen tijdens de tweede lockdown is geen optie. Tijd voor actie!

PS: ook smartphones en tablets zijn welkom!