Skip to content

Infoavond Arsenaalsite

Infoavond Arsenaalsite

Arsenaal: een korte geschiedenis

In 2021 zet NMBS de Arsenaalsite, 13 ha. groot, te koop. Gent biedt 25 miljoen euro om de site aan te kopen, maar de NMBS weigert en organiseert drie biedingsrondes. Verschillende actiegroepen en de PVDA gaan niet akkoord: de Arsenaalsite moet in Gentse handen komen en openbaar bezit blijven. Ze stellen onteigening voor. De NMBS weigert enig overleg en drijft de verkoop door. Stad Gent aarzelt, zo laat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de Arsenaalsite, en de juridische vorm, op zich wachten. Uiteindelijk verkoopt de NMBS de site voor een nog onbekend bedrag aan een miljardair. Het enige dat we weten is dat de verkoopsom hoger ligt dan 61 miljoen.

Wat deed de PVDA ondertussen?

Wij bevroegen de buurt, deur aan deur, op markten en pleinen en kwamen op deze manier te weten hoe de buurtbewoners de toekomst van de Arsenaalsite zagen, en met welke vragen en zorgen ze nog zitten.

Wat eisen we nu?

  • ... inzage in de dossiers, de plannen en de metingen. 
  • ... inspraak in de ontwikkeling van een duidelijk plan (RUP)
  • ... zeggenschap over de toekomst van onze buurt.

 

Op donderdag 19 mei komen we daarom samen om 19u30 in het Open Huis De Porre (in het wijkpark) om het gesprek over de toekomst van de Arsenaalsite te voeren. Wat is er, wat komt er, wat kan er zijn?