Skip to content

Gent moet de Israëlische bezetting en bombardementen veroordelen - en druk zetten

Gent moet de Israëlische bezetting en bombardementen veroordelen - en druk zetten

'Als stad waar mensenrechten, dekolonisering en internationale solidariteit primeren, moeten we ons uitspreken over het geweld tegenover de Palestijnse bevolking en de koloniale bezetting van de Palestijnse gebieden' zegt PVDA-gemeenteraadslid Tom De Meester in de Gentse gemeenteraad, 'De Israëlische koloniale politiek, bezetting en apartheid zijn niet aanvaardbaar en moeten veroordeeld worden. En om deze veroordeling kracht bij te zetten, pleiten we ook voor sancties tegen Israël.'

Israël schendt met haar bezetting van de Palestijnse gebieden en apartheidspolitiek al decennialang het internationaal recht en de mensenrechten. Hiervoor werd Israël al meermaals veroordeeld door verschillende VN-resoluties. De laatste weken hebben we het geweld zien toenemen in voornamelijk Oost-Jeruzalem en Gaza na de gedwongen uithuiszettingen in Sheik Jarrah, een wijk in Oost-Jeruzalem, die illegaal wordt bezet door Israël.

De afgelopen weken werd in Gaza gebombardeerd door Israël. De bombardementen in Gaza hebben het leven gekost aan tientallen kinderen, en viseerden ook journalisten en gezondheidswerkers. Deze bombardementen op burgerdoelwitten zijn duidelijke schendingen van het internationaal recht.

Voor de PVDA is dit onaanvaardbaar, en is het tijd voor de Gentse gemeenteraad om haar ambities over mensenrechten, dekolonisering, en internationale solidariteit serieus te nemen. We brachten dan ook een motie voor op de gemeenteraad.

'Met deze motie geeft de Gentse gemeenteraad een signaal. We kunnen niet langer weg kijken van de Israëlische bezetting, de bombardementen op Gaza en de koloniale politiek in de bezette gebieden. We moeten als stad het voortouw nemen en tonen dat de rode lijn overschreden werd', aldus Tom De Meester, 'Maar daden spreken sterker dan woorden. De enige taal die Israël verstaat, dat is de taal van sancties. Economische én politieke. Met de gemeenteraad kunnen wij deze vraag overbrengen naar de federale regering.'

We stellen de volgende drie punten voor:

  1. De Gentse gemeenteraad spreekt zich uit tegen de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden na herhaaldelijke inbreuken op het internationaal recht en de mensenrechten.
  2. De Gentse gemeenteraad veroordeelt de Israëlische bombardementen op Gaza, waarbij ook burgers, kinderen, gezondheidswerkers en journalisten geviseerd worden.
  3. De Gentse gemeenteraad ondersteunt de vraag aan hogere overheden om sancties door te voeren tegen de Israëlische staat.
Zet jij ook mee druk? Teken dan de petitie.
Al getekend? Vraag ook je familie, vrienden en collega's hetzelfde doen.
debug info: this is the footer for domain gent
debug info: this is the footer for domain for existing data