Skip to content

Dit staat er te gebeuren met jouw bushalte

Dit staat er te gebeuren met jouw bushalte

Midden in de corona-crisis wil de Vlaamse regering 150 bushaltes in Gent schrappen.

Verschillende buurtbewoners komen in actie voor het behoud van hun bushalte. De Gentenaars blijven niet bij de pakken zitten. Nie neute en zeker nie pleuje. In verschillende wijken verzetten de buurtbewoners zich tegen de besparingen op hun openbaar vervoer. Wat is De Lijn van plan met ONZE bushaltes? Het openbaar vervoer in Gent wordt afgebouwd terwijl we het net moeten uitbouwen. De Gentenaars verdienen beter.

Wat gebeurt er met de Gentse bushaltes?

“Ik heb mijn bus nodig om wekelijks op consultatie te gaan in het ziekenhuis en om mijn kinderen naar school te brengen,” getuigt Fatima van het Scheldeoord. Voor haar kinderen is er geen alternatief om op school te raken. En zij kan zich niet elke week een taxi permitteren. 

Ook de serviceflats van De Horizon aan de Lousbergskaai verliezen hun bushalte. Voor mij is het onmogelijk om 500 meter verder te gaan om de bus te nemen. Hoe zal ik dan boodschappen gaan doen? Ze laten ons hier volledig in de steek. Het is een schande,” vertelt Marijke, één van de bewoonsters.

De andere grote verliezers van het nieuwe vervoersplan zijn de gebruikers van bus 6, de Heirnis en de Stationsbuurt. “De verbinding vanaf de Belvedereweg naar de Bijloke en Zuid verdwijnt. De haltes in de buurt blijven in principe bediend via andere lijnen, maar reizigers uit deze buurt naar Zuid zullen voortaan via een grotere omweg en met een overstap moeten reizen,” schrijft De Gentenaar.  

Ook in Sint-Amandsberg/Oostakker worden er haltes geschrapt. Zes haltes van bus 38 en 39 dreigen te verdwijnen. De scholen die op het traject liggen krijgen geen alternatieve verbinding. Wie in de buurt zijn wagen aan de kant zette om te kiezen voor de bus krijgt zo een koude douche. 

Dit zijn de persoonlijke verhalen die schuilgaan achter de beslissingen van de Vlaamse regering. De mensen zijn terecht boos. Ze weten dat als de nieuwe plannen uitgevoerd worden, zij hun bus zullen verliezen. Zonder overleg met de wijk.

Na de LEZ nu een volledige lockdown?

Door de invoering van de LEZ (lage emissiezone) moesten heel wat bewoners hun wagen aan de kant zetten en het openbaar vervoer op. De LEZ is asociaal - het is onmogelijk om een alternatief te vinden voor de wagen als het openbaar vervoer niet wordt uitgebreid.

In plaats van het aanbod uit te breiden wordt het aanbod nog verder ingeperkt door meer bushaltes te schrappen. Volledige wijken komen zonder openbaar vervoer te staan. En wat plant het stadsbestuur? Een verdere uitbreiding van de LEZ-zone. Straks zitten de bewoners van het Scheldeoord, de Lousbergkaai en nog vele andere wijken in een permanente lockdown.

Waarom meer LEZ en minder bushaltes?

Het nieuwe plan van De Lijn maakt deel uit van de nieuwe visie op mobiliteit van de Vlaamse overheid. 

Vroeger was het doel dat niemand verder dan 500 meter van hun deur moest om de bus te nemen. Nu wordt deze ambitie volledig achterwege gelaten. De nieuwe focus ligt op lijnen en haltes waar er veel vraag is. Haltes of lijnen die weinig gebruikt worden moeten verdwijnen.

En die volledige operatie moet budgetneutraal gebeuren. Er komt dus geen extra geld voor De Lijn. Al meer dan tien jaar lang wordt er bespaard op De Lijn. Logisch dat volledige buurten nu in de kou komen te staan.

De Vlaamse regering wil het openbaar vervoer doen draaien als bedrijf. Het scheppen van winst gaat voor op de bus van Fatima en Marijke.

Wie is er verantwoordelijk? 

Als Lydia Peeters (Open VLD), Vlaams minister van mobiliteit, geconfronteerd wordt met de verhalen van de mensen wiens bus verdwijnt, heeft zij maar één antwoord: “Taxi’s en deelsteps!” 

De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de partijen van de Vlaamse regering. Maar ook de lokale gemeentebesturen kunnen hun gewicht in de schaal gooien om hun openbaar vervoer te verdedigen.

“De Stad zou zelf budget kunnen vrijmaken om de bushaltes te behouden. Dat doet ze trouwens nu ook al om het gratis openbaar vervoer op koopzondag te betalen,” stelt PVDA-gemeenteraadslid Sonja Welvaert. “Hoe dan ook is het aan het stadsbestuur om hard op tafel te kloppen en op te komen voor het openbaar vervoer van de Gentenaars.”

Onze bushalte moet blijven!

Samen kunnen we onze bushaltes redden. Het wordt hoog tijd dat er écht geluisterd wordt naar de noden van de mensen. De bewoners van het Scheldeoord en De Horizon toonden zich al strijdvaardig. Met de PVDA gaan we verder tot elke bushalte gered is. Kunnen we op jou rekenen?

  • Hang een affiche aan jouw raam met “Onze bushalte moet blijven”. Je bestelt ze hier gratis.
  • Neem contact met ons op als je zelf nog andere acties wil organiseren op gent@pvda.be.

Onze bushaltes moeten blijven. Enkel samen kunnen we ze redden.

debug info: this is the footer for domain gent
debug info: this is the footer for domain for existing data