Skip to content

Delhaiziens winnen de Nie Pleuje Trofee

Delhaiziens winnen de Nie Pleuje Trofee

De stemmen zijn geteld en de winnaars zijn... de Delhaziens. Op de nieuwjaarsreceptie van PVDA Oost-Vlaanderen kregen de Delhaziens vrijdag de Nie Pleuje Trofee voor hun verzet tegen de franchisering van hun winkels en tegen sociale dumping.

Elk jaar reikt PVDA Gent de Nie Pleuje Trofee uit - een trofee voor een initiatief dat hen het voorbije jaar in het oog sprong omwille van hun solidariteit en hun inzet voor hun medemensen. De kanshebbers dit jaar waren Te Duur vzw, het actiecomité Fabrieks-, Oogst-, en Molenstraat, de Ghent Coalition for Palestine, de Gentse Busbeweging, en het Gentse Delhaize-personeel. De winnaar werd bepaald door een wel zeer spannende publieke stemming en uiteindelijk kwam het Gentse Delhaize-personeel als winnaar uit de bus.

In maart 2023 kondigde supermarktketen Delhaize aan dat maar liefst 128 winkels overgedragen zouden worden aan zelfstandige ondernemers. Deze franchisering zou onvermijdelijk leiden tot een serieuze terugval van de rechten van het personeel. Bij zelfstandige winkels liggen de lonen lager, wordt er meer gebruikt gemaakt van tijdelijke contracten en flexi-jobbers, en zijn geen vakbonden om het personeel te beschermen.

Het plan stuit dan ook op hevig verzet van het personeel. De acties duren meer dan acht maanden. De multinational probeert het stakingsrecht te ondermijnen door dwangsommen en deurwaarders in te zetten. Ondanks dat de directie erin slaagt om veel winkels te verkopen, dwingt de strijd ook resultaten af, zoals een premie en garanties. Andere ketens worden afgeschrikt om hetzelfde te doen. De regering, die een nieuw verbod op betogingen wilde invoeren, moet buigen mede dankzij de strijd bij Delhaize. Delhaizien is synoniem geworden voor werknemers die met leeuwenmoed hun rechten verdedigen.

Als erkenning van die leeuwenmoed konden de Delhaiziens dan ook vrijdag op de nieuwjaarsreceptie van PVDA Oost-Vlaanderen de Nie Pleuje Trofee in ontvangst nemen. Ze sloten hun dankwoord met een toepasselijke vers af van Vuile Mong:

'Zolang er strijd is, is er hoop
Zolang er hoop is, is er leven
Zolang we leven, staan we recht
Zolang we rechtstaan, plooien we niet'