Skip to content

De PVDA vraagt dringende maatregelen voor een betere ontslagbescherming voor werknemers

De PVDA vraagt dringende maatregelen voor een betere ontslagbescherming voor werknemers

De PVDA is gechoqueerd door de 16 ontslagen bij Volvo Car Gent na een spontane stakingsactie van meer dan 200 werknemers tegen de onmenselijke werkdruk in een aantal afdelingen van de fabriek. Resultaat van de werkonderbreking? 16 ontslagen! Volvo installeert een angstklimaat in een poging om van het stakingsrecht een vodje papier te maken en de arbeiders monddood te maken.

 

"Dat is onaanvaardbaar" verklaart Tom De Meester, woordvoerder van de PVDA. "Ons land moet een betere ontslagbescherming bieden aan de werknemers tegen dit soort multinationals die denken dat ze zich alles kunnen permitteren. Er zou een wetgevend initiatief - een 'Wet-Volvo' - moeten komen om een dergelijk misbruik van het ontslagrecht te verbieden. Wij stellen concreet een dwingend mechanisme voor om bedrijven die veroordeeld worden voor een een onrechtmatig ontslag te dwingen om de onrechtmatig ontslagen werknemers te re-integreren."

Voor de PVDA mogen multinationals geen wetteloze zones worden waarin het stakingsrecht en de andere fundamentele vrijheden van werknemers ophouden te bestaan. "Dit geldt des te meer in een tijd waarin we van werknemers van hoe langer hoe meer bedrijven opvangen dat het onophoudelijk opdrijven van het werkritme op de duur tot een helse, onmenselijke werkdruk leidt. Als werknemers dit aankaarten en blijven aankaarten en telkens horen 'we zijn er mee bezig' en het nog eens aankaarten en opnieuw horen ' we zijn ermee bezig'... maar er gebeurt niets, dan is het begrijpelijk dat mensen op den duur hun toevlucht nemen tot spontane acties. In zo'n geval is het neerleggen van het werk vaak de enige manier om echt iets gedaan te krijgen. Dit soort acties zijn dan ook volledig gedekt door het stakingsrecht, een fundamenteel recht van werknemers."
Met de PVDA steunen we met heel ons hart de werknemers van Volvo Car Gent in deze strijd.