Skip to content

Breid bezoekerstickets uit naar Gele en Groene zone

Breid bezoekerstickets uit naar Gele en Groene zone

De stad Gent wil een systeem van gratis parkeerbeurten invoeren voor bezoekers in de Rode en Oranje zones ‘s avonds na 19u. “Wij vragen dit al maanden en zijn bijzonder tevreden dat die bezoekerskorting er eindelijk komt”, reageert Tom De Meester. “Het systeem mag echter niet beperkt worden tot 's avonds en het moet uitgebreid worden naar de Groene en Gele parkeerzone.”

Vandaag raakte bekend dat de Stad Gent binnen de R40 opnieuw een systeem van bezoekerstickets zal invoeren. We lanceerden dit voorstel al in augustus 2016 en we zijn dus bijzonder tevreden dat de bezoekerskorting er nu ook effectief komt. Heel wat Gentenaars zien de nieuwe parkeertarieven als een belasting op vrienden die komen eten of grootouders die komen babysitten. Het stadsbestuur komt nu een stukje tegemoet aan die bekommernis.

De tegemoetkoming is echter wel heel beperkt. Het systeem zou enkel ingevoerd worden binnen de R40 en enkel ‘s avonds van toepassing zou zijn. Mensen uit de rand rond Gent dreigen dus uit de boot te vallen. Een grootmoeder die op zaterdagmiddag komt babysitten op haar kleinkind in Ledeberg mag dus nog altijd de volle pot betalen. Wij eisen dat het systeem ook overdag van toepassing is en wordt uitgebreid naar de Groene en Gele parkeerzones.

“In april lanceerden we met de PVDA een grootscheepse enquête over het nieuwe parkeerplan van de stad Gent. We zullen de resultaten van die parkeerenquête binnenkort overmaken aan de stad Gent. De bezoekerskorting was alvast een bijzonder populair voorstel, maar was niet beperkt in de tijd of in zones ...” vertelt Tom De Meester.