Skip to content

Bewoners eiland Malem verzetten zich tegen gedwongen verhuis

Bewoners eiland Malem verzetten zich tegen gedwongen verhuis

Bewoners van de sociale woonwijk eiland Malem hebben zich georganiseerd in een buurtcomité tegen een gedwongen verhuis na geplande renovaties. De meeste bewoners wonen al een lange tijd in de wijk en één op drie is al op pensioen. “Een oude boom verplant je niet zomaar”, reageert Koen Hostyn.

In juni 2016 kregen de bewoners van 102 sociale woningen in Malem een brief in de bus van De Volkshaard. Door geplande renovaties zouden zij hun huis moeten verlaten. Doordat het aantal kamers aangepast zou worden in de woningen, riskeren veel bewoners na de renovaties niet te mogen terugkeren naar hun wijk. “Veel bewoners vrezen voor hun woonzekerheid, hun gezondheid en de sociale samenhang in de wijk. Vandaag, anderhalf jaar later, wachten zij nog steeds op meer informatie van De Volkshaard”, legt Koen Hostyn van PVDA Gent uit, die actief is in het buurtcomité.

De bewoners bleven niet bij de pakken zitten en organiseerden zich in een buurtcomité. Ze worden daarbij ondersteund door de PVDA en de Huurdersbond. De voorbije maanden gingen ze deur aan deur bij hun buren met een enquête over de geplande renovaties. Van de 81 nog bewoonde (tegenover 21 leegstaande) woningen namen 59 bewoners deel aan de enquête, goed voor 88 volwassenen met 52 kinderen. Opvallend: één derde van de geënquêteerden is 65-plus. Bijna 4 op 5 woont al langer dan 10 jaar in de wijk. “Veel mensen wonen al hun hele leven op het eiland Malem. Het kan niet dat zij zomaar moeten verhuizen”, zegt Koen Hostyn.

De grote leegstand in de wijk is een doorn in het oog van veel bewoners. Van de 102 woningen staan er 21 leeg, soms al meer dan 10 jaar. 95% van de respondenten wil dat leegstaande woningen eerst gerenoveerd worden, voordat mensen verplicht worden te verhuizen. “Wij kunnen niet aanvaarden dat zoveel sociale woningen leegstaan, terwijl er 10.000 mensen op een wachtlijst staan. Wij willen dat de Stad Gent samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen een plan opstelt om de leegstand in de sociale woonwijken snel en kordaat aan te pakken”, reageert Tom De Meester, lijsttrekker van de PVDA.

Er is ten slotte veel kritiek op het uitblijven van communicatie vanwege De Volkshaard over de geplande verhuis. 83% vindt dat De Volkshaard niet op een open en eerlijke manier communiceert naar haar bewoners toe. De bewoners eisen dat De Volkshaard in overleg treedt met haar bewoners over de resultaten van hun enquête, nog vooraleer zij de bouwaanvraag indient voor de renovaties. Ondertussen worden nieuwe acties voorbereid om de rechten van de bewoners kracht bij te zetten.