Skip to content

Volvo: PVDA vraagt dringende maatregelen om rechten interimarbeiders te beschermen

Volvo: PVDA vraagt dringende maatregelen om rechten interimarbeiders te beschermen

Volvo Car Gent zet alle contracten van haar interimarbeiders stop. Onaanvaardbaar! Interimarbeiders verdienen respect. De PVDA wil een verbod op ontslagen tijdens de Coronacrisis.

We vernemen dat de contracten van de interimarbeiders van Volvo Car Gent stopgezet worden. Volvo Car Gent deelt hen dit mee: ‘De contracten worden niet langer verlengd waardoor jullie vanaf maandag, 23 maart als ‘volledig werkloos’ worden beschouwd. Schrijf jullie daarvoor zo snel mogelijk in bij de VDAB als werkzoekende. (…) Het spreekt vanzelf dat VCG jullie na deze maatregelen nog hard zal nodig hebben. Zodra alles achter de rug is en er veilig kan gewerkt worden, worden jullie terug verwacht.’

Nochtans worden bij Volvo Trucks de contracten van de interimarbeiders niét stopgezet en wordt daar aangevraagd om hen ook onder het stelstel van de tijdelijke werkloosheid te laten vallen. De PVDA wil dat dit zeker goedgekeurd wordt en dat er soepel wordt omgegaan met de regels hieromtrent.

De PVDA wil een verbod op ontslagen tijdens de Coronacrisis
“Wat gebeurt op Volvo Cars is onaanvaardbaar”, klaagt Tom De Meester aan, Vlaams parlementslid van de PVDA. “Interims zijn geen wegwerparbeiders. Velen werken daar al meer dan een jaar en vandaag worden ze bij het huisvuil gezet. Interimarbeiders verdienen respect. Wij eisen een verbod op alle Corona-ontslagen. Interimarbeiders moeten nu recht krijgen op dezelfde tijdelijke werkloosheidsuitkeringen als de arbeiders met een vast contract.”

De Partij van de Arbeid vraagt dat er in België, net zoals in Frankrijk, een verbod op ontslagen komt. “Er zijn drastische maatregelen nodig om de epidemie zoveel mogelijk in te dijken. Ook alle niet-noodzakelijke productie moet hierbij onmiddellijk stilgelegd worden”, aldus Tom De Meester. “De werknemers moeten hierbij wel de zekerheid krijgen dat deze maatregelen niet ten koste zullen gaan van hun job. Er moet dan ook een tijdelijke opschorting komen van alle ontslagen”.
De PVDA vraagt de Belgische minister van werk Nathalie Muylle (CD&V) om hierin het voorbeeld van haar Franse collega te volgen. Tom De Meester: “Op vraag van de vakbonden roept de Franse minister van werk een periode van ‘zéro-licenciement’ aan, nul ontslagen dus. Deze maatregel maakt deel uit van een breder plan om de werkgelegenheid te garanderen, ook na de coronacrisis. Dat is belangrijk, want het kan natuurlijk niet dat de werknemers deze crisis zouden moeten bekopen met hun job”.
Daar waar de productie stilgelegd wordt, moeten werknemers een beroep kunnen doen op het stelsel van de economische werkloosheid. “De uitgaven zullen hier sterk toenemen. Een deel van het miljard euro dat de regering gisteren vrijmaakte, moet dan ook zeker naar de sociale zekerheid gaan, om het inkomen van de werkende bevolking te verzekeren”, besluit Tom De Meester.