Skip to content

Arsenaalsite: "Het dossier zit muurvast en het enige dat beweegt, dat is de stijgende prijs."

Arsenaalsite:

Na het actuadebat over de Arsenaalsite met minister Gilkinet is de conclusie duidelijk. Het dossier zit muurvast en het enige dat beweegt, dat is de stijgende prijs. Maar ondertussen tikt de klok voor Gent verder. Terwijl burgemeester Mathias De Clercq rustig blijft wachten tot de NMBS hem contacteert over zijn voorstellen, komt een volledige verkoop aan de privé elke dag dichterbij.

Het is ondertussen overduidelijk dat de NMBS helemaal niet van plan is om in te gaan op een gedeeltelijke verkoop aan de Stad Gent, en dat de geïnteresseerde projectontwikkelaars geen oren zullen hebben naar een maatschappelijk verantwoorde invulling van de site.

Eigenlijk bevestigt de commissie dat er nog één optie is: de volledige onteigening van de Arsenaalsite, opgestart door de Stad Gent. En daarvoor moet de Stad nu actie ondernemen. Daar is minister Gilkinet glashelder over: de bal ligt in het kamp van de burgemeester.

Willen we vermijden dat de Arsenaalsite, het zovéélste onbetaalbare luxe-project wordt, dan moeten we nu onteigenen. PVDA zal daarom:

  • Een vraag indienen om Sophie Dutordoir, CEO van de NMBS, op te vorderen in het federaal parlement om uitleg te geven over het dossier.
  • Een interpellatie indienen in de Gentse gemeenteraad. Als we nu niet durven kiezen voor onteigening, dreigen we de volledige site te verliezen.
  • Een vraag indienen om de NMBS ook in de Gentse gemeenteraad verslag te laten uitbrengen over het dossier.