Skip to content

Aantal sociale woningen op nieuw dieptepunt : 440 minder dan 5 jaar geleden

Aantal sociale woningen op nieuw dieptepunt : 440 minder dan 5 jaar geleden

Het aantal sociale woningen in Gent heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Dat blijkt uit cijfers van de PVDA. Vandaag zijn er 440 sociale woningen minder dan aan het begin van deze legislatuur. De PVDA wil dat het Gentse stadsbestuur een prioriteit maakt van betaalbaar en sociaal woningen, en pleit voor 500 nieuwe sociale woningen per jaar.

“De nieuwe bestuursploeg mikt op een forse uitbreiding van het aantal sociale woningen”, zo staat het zwart op wit in het bestuursakkoord van de Stad Gent. Vandaag, 5 jaar later, zijn er precies 14.116 sociale woningen in Gent. Dat zijn er 440 minder dan eind 2012. Dat blijkt uit cijfers die de PVDA opvroeg bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Het stadsbestuur schreef in 2012 ook “op termijn” naar 20 procent sociale woningen te willen gaan. Maar aan het huidige tempo gaan we achteruit, in plaats van vooruit. Daarmee wordt meteen duidelijk dat Gent zijn eigen ambities niet zal halen.

Verouderde patrimonium komt niet uit de lucht vallen

“We kunnen het slechte patrimonium niet zomaar van ons afschudden”, antwoordt schepen van Wonen Sven Taeldeman vandaag in De Gentenaar. Het stadsbestuur doet alsof het verouderde patrimonium, wat natuurlijk een zeer reëel probleem is, plots is opgedoken doorheen deze legislatuur. Het tegendeel is natuurlijk waar. De vervanging van de Rabottorens waren bijvoorbeeld perfect voorzien toen het bestuursakkoord werd opgesteld.

Het verouderde patrimonium komt niet uit de lucht vallen. Het is een gevolg van decennia desinvesteringen, zowel op stedelijk als op Vlaams niveau. Schepen Sven Taeleman was zelf hoofd van de Cel Stedenbeleid op het kabinet van Freya Van den Bossche toen zij als Vlaams minister bevoegd was voor deze problematiek. Er werd toen gekozen om de 400 miljoen die volgens de sector nodig waren om de opgelegde renovatiedoelstellingen tegen 2020 te behalen niet toe te kennen. Vandaag dragen we daar de gevolgen van.

Het stadsbestuur schrijft ook dat de inspanningen voor renovatie "nooit" zo groot zijn geweest. De Stad investeert 10 miljoen extra in de renovaties van sociale woningen. Die kwamen er na acties van de PVDA met sociale huurders aan het stadhuis. Maar die 10 miljoen zijn veruit onvoldoende. Alleen al bij WoninGent is er 300 miljoen euro nodig voor de renovatie van haar patrimonium.

Stad zélf verantwoordelijk voor "erg magere opbrengst"

Ten slotte probeert het stadsbestuur de schuld nog af te schuiven op de 20%-regel voor sociale woningen in nieuwbouwprojecten, die afgeschaft is. Dat levert een "erg magere opbrengst" op, aldus de Stad. Maar er zijn tal voorbeelden van waar de stad zélf haar eigen 20% regel op haar eigen grond niet waarmaakt. Kijk bijvoorbeeld naar de Ecowijk in Gentbrugge, waar de stad zelf grond inbrengt maar er welgeteld 0 sociale woningen komen. Of kijk naar het Stapelplein en andere projecten die zich niet aan de 20% regel houden. Dat zijn allemaal gemiste kansen. Voor die "erg magere opbrengst" is het Stadbestuur dus zélf verantwoordelijk.

De PVDA pleit voor 500 extra sociale woningen per jaar. “Zo’n extra inspanning is hard nodig om de ambitie van 20% sociale woningen te behalen en de wachtlijsten weg te werken, waarop vandaag al meer dan 10.000 mensen staan”, aldus Tom De Meester, lijsttrekker van de PVDA. De PVDA merkt daarbij op dat Groen, de kartelpartner van sp.a in Gent, in de vorige legislatuur ook nog fel uithaalde naar het gebrek aan nieuwe sociale woningen en daarbij ook pleitte voor 500 extra sociale woningen per jaar. “Deze doelstelling is dus perfect haalbaar”, aldus Tom De Meester, “maar dan moet deze stad wel een keuze maken: stoppen met bouwen van onbetaalbare luxe-wijken waar een woning 400.000 euro kost, en durven investeren in 100% betaalbare en sociale woningen.”

De PVDA stelt voor om een Gentse wooncoöperatie op te richten, die zélf betaalbare en sociale woningen bouwt. In alle grote projecten waarbij de stad betrokken is (dus ook bij de wooncoöperatie) willen we één derde sociale woningen voorzien. Ten slotte willen we de middelen voor het terug bewoonbaar maken van de 1300 leegstaande sociale woningen gevoelig optrekken. Nu kampt Gent met het hoogste leegstandcijfer van heel Vlaanderen.

Laten we het roer omgooien, want nu gaan we achteruit, in plaats van vooruit.