Skip to content

Een stem voor de PVDA is nog nooit zo nuttig geweest

Een stem voor de PVDA is nog nooit zo nuttig geweest

Toespraak Tom De Meester op kick-off kiescampagne PVDA Gent (17 juni 2018)

Beste vrienden,

Bedankt voor jullie massale aanwezigheid vandaag.
Dat doet echt deugd.
Deze zaal is gewoon te klein voor jullie groot enthousiasme.

Voor u staat een fiere lijsttrekker.
Fier op deze ploeg van sterke kandidaten.
Van poetsvrouw tot professor: samen kiezen wij partij voor een stad op mensenmaat.
Wij zijn er klaar voor, en ik hoop jullie ook.
In oktober breken wij door in de gemeenteraad van Gent.

 

En het zal nodig zijn, vrienden.
De PVDA is nodig in de Gentse gemeenteraad.

Heb je het gelezen in de krant, deze week?
De armoede in onze stad neemt toe.
50.000 Gentenaars leven in armoede. Vijftigduizend. Een historisch dieptepunt.

De kinderarmoede is op 10 jaar tijd verdubbeld. Eén op vier kinderen in Gent wordt vandaag geboren in armoede.

Dat is onaanvaardbaar.
Dat is een progressieve stad als Gent onwaardig.

 

En ja, het is waar, de groeiende armoede is OOK de schuld van het asociale, harde, rechtse beleid van de federale en de Vlaamse regering.

En ze zijn niet beschaamd, vrienden, ze zijn niet beschaamd.
Ik maak het mee, dat Anneleen van Bossuyt, de lijsttrekster van N-VA, op debatten begint te klagen over de stijgende armoedecijfers in Gent.

Hoe durft ze, vrienden, hoe durft ze?

Beste Anneleen,
Het is wel jullie regering die de mensen langer doet werken voor minder pensioen
Het zijn jullie ministers die cadeaus te geven aan de multinationals terwijl de kinderarmoede blijft groeien.
Het is jullie beleid waardoor steeds meer gepensioneerden het rusthuis niet meer kunnen betalen.
Het is jullie partij die vaste jobs vervangt door interims en door flexi-jobs waar niemand van kan leven. 

Het is de N-VA die de mensen recht in de armoede duwt.
Dat is de waarheid.

 

Maar ook het Gentse stadsbestuur draagt een grote verantwoordelijkheid.
Daar gaan we niet belachelijk over doen.
We gaan ons niet wegsteken achter de rechtse regering.

Dit stadsbestuur had beloofd om het verschil te maken.
Dit stadsbestuur had beloofd om de armoede terug te dringen.

Maar de armoedecijfers zijn nog nooit zo slecht geweest.

We gaan een serieus tandje moeten bijsteken.
Wij eisen een dringend actieplan om de armoede aan te pakken.

Wij willen dat het stadsbestuur investeert in jobs voor kwetsbare jongeren, in plaats van 200 jobs weg te besparen bij de stadsdiensten.

Wij willen een onmiddellijk verbod op afsluitingen van water en afsluitingen. In een progressieve stad als Gent is dat onaanvaardbaar. Water, verwarming, verlichting, dat zijn elementaire mensenrechten.

Wij willen 500 bijkomende sociale woningen per jaar, om de groeiende wachtlijsten weg te werken.

Wij willen dat elk kind in onze stad een dak boven het hoofd krijgt. Vandaag zijn 250 kinderen en jongeren in onze stad dak- en thuisloos, terwijl er 1.500 sociale woningen van WoninGent leeg staan.

Wij willen dat het stadsbestuur de leeflonen bijpast tot de armoedegrens, zodat Gent de eerste stad wordt in Vlaanderen die toont dat er een alternatief is voor het harde, rechtse beleid van de N-VA.

En we gaan niet wachten tot na de verkiezingen.
Wij eisen dat het stadsbestuur vandaag maatregelen neemt.
En daarvoor gaan we actie voeren, bij de eerstvolgende gemeenteraad, op 25 juni.

Dat is waar de PVDA voor staat, vrienden.
Wij binden de strijd aan met de armoede.
En die strijd gaan wij winnen.

 

Beste vrienden, 

Ik hoor Rudy Coddens, schepen van armoedebestrijding en lijsttrekker voor SP.a-Groen, zeggen dat de armoede in Gent spijtig genoeg de komende jaren “nog verder zal toenemen”, want dat je problemen als de wooncrisis nu eenmaal “niet op een paar maanden kunt oplossen.”

Met alle respect, Rudy, maar ik ben niet akkoord.
Wij zullen niet aanvaarden dat de armoede in Gent verder toeneemt.

Dat is nu precies waarom de PVDA nodig is in de Gentse gemeenteraad.
Om ervoor te zorgen dat de armoede niet stijgt, maar daalt.
Om van de strijd tegen armoede een absolute prioriteit maken. 

En hoe sterker de PVDA wordt in oktober, hoe meer onze stem zal gehoord worden.
Wij geven armoede geen kans!
Stem de PVDA in de Gentse gemeenteraad.

 

En ja, natuurlijk kun je de wooncrisis in Gent niet “op een paar maanden oplossen”. Maar dit stadsbestuur heeft wel zes jáár de tijd gehad om de wooncrisis op te lossen. Zes jaar!
En wat is het resultaat?

Vandaag zijn er 440 sociale woningen minder dan zes jaar geleden. Niet meer he. Minder!
Ja, zo gaan we de wooncrisis natuurlijk niet oplossen!

 We gaan de wooncrisis ook niet oplossen met zogenaamde ‘budgetwoningen’ voor ‘bescheiden inkomens’ die tot 340.000 euro kosten. Wie kan dat in godsnaam nog betalen?

We gaan de wooncrisis ook niet oplossen met de nieuwe ‘ecowijken’ die als paddestoelen uit de grond schieten. Vorige maand heeft het schepencollege het lintje doorgeknipt van de nieuwe WATT-wijk aan de Nieuwe Wandeling. Het wordt de duurzaamste wijk van Gent, maar ook de duurste. Woningen beginnen aan 410.000 euro. Beginnen! En daar komt nog btw en kosten bij. Dus reken maar op een half miljoen euro. Dat zijn geen ecowijken meer. Dat zijn eurowijken!

Gent is gewoon geen stad meer voor de gewone Gentenaar.
Gent is uitverkocht aan de projectontwikkelaars.

En dat gaan wij veranderen, vrienden.
Wij maken van betaalbaar wonen de inzet van de verkiezingen.

Wij kiezen voor een stad die zelf investeert in betaalbare woningen.
Wij willen een wooncoöperatie oprichten, in handen van de stad, die jaarlijks 1.000 betaalbare huurwoningen bouwt voor jonge starters, voor gezinnen, voor alleenstaanden, voor gewone doorsnee-inkomens.
Wij willen een woonpolitiek op mensenmaat.
Betaalbaar wonen in een ecologische wijk moet een recht worden voor élke Gentenaar.

 

Beste vrienden,

Nooit was een stem voor de PVDA zo nuttig als vandaag.

Onlangs stond er in de krant: “Het ziet er goed uit voor de PVDA in Gent. De PVDA scoort in debatten en zet in op wonen en armoede, twee domeinen waar het duidelijk fout loopt in Gent. Daarmee weegt de PVDA van buiten de gemeenteraad toch op het debat.”

En het is waar, vrienden,
Wij wegen op het debat, van buiten de gemeenteraad.

Wij hebben actie gevoerd, samen met sociale huurders, tegen de schimmel in de sociale woonwijken van Nieuw Gent. Als het stadsbestuur 15 miljoen euro extra heeft vrijgemaakt voor renovatiewerken, dan is dat dankzij de PVDA. Dankzij Judith, die met de sociale huurders naar het stadhuis trok.

Wij hebben handtekeningen verzameld voor extra personeel bij IVAGO om sluikstorten aan te pakken. Als het stadsbestuur 25 man extra heeft aangeworven in de strijd tegen zwerfvuil, dan is dat dankzij de PVDA. Dankzij Christine, die de petitie gelanceerd heeft.

Wij hebben geprotesteerd, toen de bouw van budgetwoningen aan de Tondelier een jaar vertraging opliep, waardoor mensen plots én een lening én huur moesten betalen. Als die gedupeerden vandaag schadeloos gesteld worden, dan is dat dankzij de PVDA. Dankzij Koen, die de bal aan het rollen bracht.

Wij hebben de leegstand aangeklaagd in onze stad. Als het stadsbestuur vandaag, na 15 jaar treuzelen en talmen, eindelijk de eerste leegstaande krotten onteigent om er betaalbare woningen van te maken, dan is dat dankzij de druk van de PVDA. Dankzij Lyvia, die actie voert tegen leegstand in de Brugse Poort.

Wij hebben de wooncrisis in Gent op de politieke agenda gezet, vrienden. Als vandaag alle partijen spreken over de grote nood aan betaalbaar wonen, dan is dat dankzij de PVDA. Dat is dat dankzij het dagelijkse engagement van jullie allemaal.

Als wij dat al kunnen bereiken van buiten de gemeenteraad, vrienden,
wat moet dat niet worden als wij in oktober verkozen worden in de Gentse gemeenteraad!

 

Vrienden,

Ik ben bijzonder trots dat ik jullie vandaag in primeur het programma van de PVDA voor Gent mag voorstellen.
Het was supernipt, de drukkerij heeft een speciale koerier moeten sturen die hier vanmorgen om 11u is gearriveerd. Gelukkig hebben ze ons programma niet gelezen, want daarin staat dat we tegen zondagswerk zijn.

Maar het is er. Ons stadsprogramma voor een Gent op mensenmaat: 182 pagina’s dik.

Dat het stadsbestuur dus niet meer zegt dat de PVDA wel de juiste problemen aanklaagt, maar geen oplossingen heeft.
Wij hebben de beste oplossingen.

En dit programma, vrienden, is niet mijn programma.
Het is jullie programma.
Wij hebben meer dan 4.000 Gentenaars bevraagd naar hun prioriteiten.
Het is de grootste politieke bevraging ooit in Gent.

Het is geen programma geschreven door een handbol kabinetsmedewerkers in een ivoren toren.
Het is gegroeid uit vele honderden bierkaartjes die wij ingezameld hebben op 15 discussie-avonden in alle Gentse volkswijken. Bierkaartjes boordevol goeie voorstellen.

Het voorstel ‘alle Bruggelingen buiten’ van Midas hebben we weliswaar niet weerhouden.

Maar de écht goeie voorstellen wel.

Gratis openbaar vervoer bijvoorbeeld.
Als ik daarover begin op de lijstttrekkersdebatten is het kot te klein.
Mathias De Clercq wordt hysterisch. “Gratis openbaar vervoer bestaat niet” zegt hij dan.
Jawel, zeg ik dan, er is vandaag al gratis openbaar vervoer in Gent. Op koopzondagen.
Als het kan op zondag, voor toeristen, waarom kan het dan niet op weekdagen, voor de Gentenaars?

“Jamaar, wij hebben daar geen geld voor”, zegt Matthias dan. Maar geld voor een toeristische kabelbaan van Gent-Sint-Pieters naar Ghelamco, dat heeft Matthias dan blijkbaar wél. 150 miljoen euro! Daarmee kun je heel het openbaar vervoer in heel Gent 10 jaar lang volledig gratis maken.

Zelfs Elke Decruynaere zei op een debat tot twee keer toe dat ze tegen gratis openbaar vervoer is. Onbegrijpelijk. Door aantrekkelijk en gratis openbaar vervoer haal je het autoverkeer weg uit de stad. Vijf steden in Duitsland starten nog dit jaar met gratis openbaar vervoer, omdat het simpelweg de beste oplossing is tegen luchtvervuiling en fijn stof.

Gratis openbaar vervoer geeft automobilisten een alternatief.
Het is de beste oplossing tegen luchtvervuiling en fijn stof.
En het bestaat vandaag al in 20 Europese steden.
Waar wachten we eigenlijk nog op?
Behalve op de PVDA in de Gentse gemeenteraad!

 

Ik kan hier onmogelijk alle voorstellen uit het programma met jullie delen.
We willen meer betaalbare fuifzalen in Gent.
We willen dat het bestuursakkoord geschreven wordt door de bevolking, zoals in Barcelona.
We willen een verbod op betaalde mandaten voor politici.
We willen een stedelijk energiebedrijf oprichten, dat Gent van groene energie voorziet.
We willen een maximumfactuur in alle middelbare scholen van de stad.
We willen Gent klimaatneutraal maken tegen 2035.
We willen een brugfiguur in elke school.
We willen een sociale groepspraktijk in élke wijk.
Het is veel te veel om op te noemen.

Eén voorstel nog, om het af te leren: we willen een wetenschappelijk proefproject opzetten met de 30-urenweek in een kindercrèche. Dat voorstel heb ik vorige week gelanceerd op een debat. De 30urenweek zorgt voor minder werkdruk, meer tijd voor het gezin, extra jobs. Ik dacht: daar kan niemand tegen zijn. Oeioeioei. De SP.a: “Populistisch”, “Onmogelijk”. Nochtans loopt identitiek hetzelfde proefproject vandaag in Göteborg. Natuurlijk is dat wél mogelijk! Weet je trouwens wie er als enige partij wél voorstander was? Open VLD. Mathias de Vuyst, de Open VLD-kandidaat in dat debat, is voor de 30 uren week! Ik heb hem onmiddellijk een plaats aangeboden op onze verkiezingslijst.

 

Vrienden, 

Nooit was een stem voor de PVDA zo nuttig als vandaag.
Veel mensen verwachten dat wij 2, zelfs 3 zetels halen in de gemeenteraad.
En het is waar: we hebben de wind in de zeilen, dat voelt iedereen.
Dit is ons moment, vrienden.
Nu moeten wij doorbreken in Gent.

Ik ga er geen doekjes om winden.
Als we willen winnen, heb ik jullie nodig.

Wij zijn geen partij van betaalde kabinetsmedewerkers.
Wij zijn een partij van leden en vrijwilligers.
Ik heb elk van jullie nodig, één voor één.

Ik heb jullie nodig voor drie uitdagingen.

EEN.
Ik wil dat de PVDA zo sterk mogelijk scoort op 14 oktober, maar ik wil ook zeker zijn dat die eerste zetel binnen is.
Er is maar één manier om zeker te zijn: dat is elke stem tellen.
We hebben 5.000 stemmen nodig voor die eerste zetel, en die stemmen gaan we tellen, één voor één.
Dat begint vandaag.
Ik zoek honderden vrijwilligers die elk 5, 10 of 15 stemmen willen aanbrengen voor de PVDA.
Zo gaan we winnen, vrienden.
Wij gaan campagne voeren tot we aan 5.000 stemmen zitten.
Tot we zeker zijn dat de PVDA in oktober in de Gentse gemeenteraad zit.

TWEE.
Wij hebben geen reclameborden van 20 vierkante meter zoals het Vlaams Belang.
Wij hebben alleen jullie.
Hang een affiche voor je raam.
Zo maak je de PVDA bekend.
Zo zet je thema’s als betaalbaar wonen, armoede, klimaat op de kaart.
We hebben 500 affiches laten drukken.
En die wil ik deze zomer graag in Gent zien hangen!

DRIE.
Ik heb geld nodig.
Ik heb geen ezel die geld schijt.
Wij krijgen geen miljoenen euro subsidie zoals de grote partijen.
En van Optima, Real Estate, Bopro en andere projectontwikkelaars gaan we geen geld krijgen. Die hebben ons programma óók gelezen!

 Elke euro die wij ophalen is een euro die jullie ons geven.
Ik ben daar bijzonder fier op.
En ik wil alle steungevers vandaag uit de grond van mijn hart bedanken.
Ik kan het bijna niet geloven, maar mijn campagneteam zegt dat we al 16.495 euro hebben opgehaald.
Bedankt, allemaal!

 En hou je vooral niet in. Want we hebben zeker dubbel zoveel geld nodig om de PVDA in de Gentse
gemeenteraad te krijgen. Elke steun is nodig, elke steun is welkom.

 Beste Gentenaars,

 Ik hoop dat ik op jullie steun mag rekenen.
Samen kiezen wij partij voor een betaalbare stad
Een stad waar armoede geen kans krijgt.
Een stad op mensenmaat.
Stem de PVDA in de Gentse gemeenteraad.