Skip to content

78 miljoen euro minder voor de stadsdiensten, PVDA Gent vraagt voorwaarden voor het personeel

78 miljoen euro minder voor de stadsdiensten, PVDA Gent vraagt voorwaarden voor het personeel

Het stadsbestuur maakte de politieke keuze om 78 miljoen euro te besparen bij de openbare diensten. Dat is voor PVDA Gent onaanvaardbaar. Schepen van financiën, Rudy Coddens (Vooruit), liet alvast weten dat de budgetbesprekingen, die normaal gezien in juni geagendeerd worden op de gemeenteraad, zijn verlaat naar september 2022. 

Volgens het schepencollege is er nog niets beslist, buiten het feit dat ze aan de verschillende diensten hebben gevraagd om een besparingsplan van 78 miljoen euro voor te leggen. “Hiermee verschuift het college de verantwoordelijkheid van hun beslissing naar de diensten, de directies en vakbonden. Ze doen alsof alles wel goed komt maar weigeren te zeggen wat de plannen zijn per dienst. Dat gebrek aan transparantie zorgt voor stress bij de diensten.” zegt Yüksel Kalaz, gemeenteraadslid van PVDA Gent.

Het personeel blijft ondertussen in het ongewisse over wat de toekomst hen zal brengen.

“Er is een grote ongerustheid bij het personeel. Ik krijg veel vragen over de besparingen bij de diensten. Zal de werkdruk toenemen? Zullen gepensioneerden vervangen worden? Worden de diensten zo niet tegen elkaar opgezet in plaats van samen te zorgen voor onze stad?” gaat Kalaz verder.

Deze beslissing zal volgens Yüksel Kalaz impact hebben op het leven van de Gentenaars: “Openbare diensten zorgen voor de organisatie, de werking, het onderhoud, de veiligheid van onze stad. Volgens mij onderschat het stadsbestuur het belang van die diensten, het zijn zij die een stad als Gent tot zo’n schone stad maken waar zoveel mensen zo graag leven. Het zijn ook de meest kwetsbaren die het meeste baat hebben bij die openbare diensten. Blijf. Daar. Af!”

PVDA Gent wil het personeel van de openbare diensten beschermen. “Werkzekerheid en behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden is cruciaal voor het personeel. Zeker nu we zien dat energie, brandstof en levensmiddelen onbetaalbaar worden. De stad moet het eigen personeel garanties geven voor die financiële zekerheid.” zegt Kalaz.

Daarom vroeg Kalaz tijdens de gemeenteraad dat er bij deze budgetoefening geen privatisering van de stadsdiensten zou plaatsvinden en dat er geen ontslagen zouden vallen bij het stadspersoneel, ook geen stopzetting van interim- of tijdelijke contracten. De meerderheid reageerde, ja, hoe reageerde de meerderheid? Dat was duidelijk te zien aan de stemming:

Voor: PVDA
Tegen: Vooruit, Groen, Open VLD, CD&V en N-VA
Onthouding: Vlaams Belang