Skip to content

1 mei: doorbreek het taboe - tax the rich!

1 mei: doorbreek het taboe - tax the rich!

Op 1 mei, de dag van de arbeid, kwam de PVDA met een duidelijke boodschap op straat: tax the rich! Het is tijd om het geld te halen bij de grote vermogens en de multinationals, en niet nog maar eens bij de gewone werkende mensen. In Gent kreeg PVDA-fractieleider Tom De Meester in deze oproep bijstand vanuit een wel zeer vreemde hoek: een groep multimiljonairs.

Uit een witte limousine kwamen ze, in kostuum en met emmers vol met geld: Siegfried Bracke, Marc Coucke, Fernand Huts, Frans Muller en Thierry Saegeman zijn tot inzicht gekomen en hebben spijt van hun eerdere gegraai. De dikke stapels met €500-biljetten deelden ze nu gretig uit aan de werkende klasse, terwijl ze opriepen voor een sociaal systeem - en ja, dat betekent: tax the rich!

Met deze actie onderstreepten we onze oproep om de rijken te belasten. Gents PVDA-fractieleider Tom De Meester legt uit: "Wij willen dat er minder belastingen betaald worden door de gewone werkende mensen, door de gezinnen, door de zelfstandigen, en ietsje meer door de grote bedrijven en de multimiljonairs. Dat is onze boodschap vandaag."

"Een miljonairstaks kan 8 miljard per jaar opbrengen. Dat geld hebben we dringend nodig," gaat De Meester verder "Wij leggen dit voorstel neer in het parlement en nodigen alle progressieve partijen uit om dit voorstel daar te steunen."

Bekijk de beelden van de actie hier.
Lees ook de 1 mei toespraak van Raoul Hedebouw.