De deontologische raad 'onbevoegd' zich uit te spreken over liberale sjoemelaar Guy Serraes? Tijd voor een update.

Net terug van mijn allereerste fractievoorzittersoverleg in het stadhuis van Gent.

Op de agenda: de aanpassing van de deontologische code. Wat blijkt? De deontologische code - die belangenvermenging en machtsmisbruik moet vermijden - is strikt genomen NIET van toepassing op de talloze 'externen' die politiek benoemd zijn als bestuurder bij Luminus, WoninGent etc. Het gevolg is dat de liberale sjoemelaar Guy Serraes doodleuk bestuurder kan blijven bij WoninGent. 

Nu moet u even goed volgen. Serraes is consultant bij Ernst&Young en ex-schepen voor Open VLD. Geen idee wat die in de raad van bestuur van een sociale huisvestingsmaatschappij zit te doen, trouwens. Behalve dan een vetbetaald contract regelen voor Ernst&Young. Ik verzin het niet: pure belangenvermenging. Het Gentse parket sprong op de zaak, maar Serraes legde 25.000 euro (!) op tafel en kocht zijn proces af.

Die kerel vliegt buiten, denkt iedereen met gezond verstand dan. Nee hoor. Serraes heeft de deontologische code nooit moeten ondertekenen, oordeelt de deontologische commissie, en dus kun je ook niet verwachten dat hij die naleeft. De commissie verklaart zich bijgevolgd 'onbevoegd'. En Serraes blijft zitten waar hij zit.

Man, man, man. De PVDA weet wat gedaan op de eerstvolgende gemeenteraad!

1. Over ons lijk dat Guy Serraes op post blijft bij WoninGent. Wij eisen een debat ten gronde. Belangenvermenging en gesjoemel is onaanvaardbaar, punt.

2. Wij willen een grondige update van de deontologische code. Hoog op ons prioriteitenlijstje: een verbod op betaalde mandaten voor het schepencollege, een ontluizingsperiode waarbij politici na hun mandaat geen vetbetaalde functies in de privé mogen opnemen, een verplicht register van contacten tussen politici en lobbyisten en volledige transparantie.

Wordt vervolgd! 

Tom