PVDA: “Het is niet omdat de begroting voor schepen Coddens in evenwicht is, dat de portefeuille van de Gentenaars dat ook is.”

Zo reageerde Yüksel Kalaz, gemeenteraadslid PVDA, eerder op sociale media. “De vraag is: wie betaalt het evenwicht? Zijn het de sterke schouders van bedrijven of aandeelhouders of zijn het de schouders van de werkende mensen die doorbuigen onder de last.”

Arsenaalsite

“Wat in een begroting staat is belangrijk, maar misschien nog belangrijker is wat er niet in is opgenomen.” zegt Sonja Welvaert, gemeenteraadslid PVDA. “Neem nu de Arsenaalsite die ondanks massaal protest aan bouwboeren werd verkocht. Voor de ontwikkeling van het ‘sociale’ luik (o.a. voor de bouw van 20% sociale woningen en betaalbare koopwoningen) en de uitbouw van buurtfuncties staat geen euro ingeschreven in de begroting.”

Tijdens de commissie algemene zaken bleek dat er nog geen gesprek heeft plaatsgevonden met de nieuwe eigenaars. Er is zelfs geen datum in het vooruitzicht. In oktober zei burgemeester De Clercq nog: “Het feit dat de verkoopprocedure is afgerond, betekent enkel dat de NMBS niet langer onze gesprekspartner is, maar vanaf nu zal dat de nieuwe eigenaar zijn. Hopelijk komen we tot een overeenkomst maar onteigening blijft de stok achter de deur.” Tijdens die commissie beweerde De Clercq dat er nog geen indicaties zijn dat de stad het deel voor sociaal en betaalbaar wonen moet realiseren. “Opnieuw is ons woonbeleid overgeleverd aan projectontwikkelaars en de grillen van de markt.” hekelt Welvaert.

Parkeertarieven

De parkeertarieven worden geïndexeerd met 15%. “Denkt schepen Watteeuw dat onze lonen ook 15% gestegen zijn misschien?” vraagt Kalaz, gemeenteraadslid en vakbondsman zich af. “In Gentse stadstaal heet dat een ‘juiste prijszetting’. In mensentaal heet dat ‘kassa-kassa’.” zegt Sonja Welvaert tijdens de gemeenteraad. Zowel de indexaanpassing (15%) als de uitbreiding van betalend parkeren zorgen voor een inkomstenstijging van 10 miljoen euro op twee jaar tijd. Tussen 2020 en 2023 zorgt dit voor een stijging van 50%. “Of daarmee de ‘verkeersleefbaarheid’ - want daar is het toch om te doen - met de helft toeneemt is zeer de vraag.” aldus Welvaert.
Daarnaast worden tweede bewonerskaarten afgeschaft in de zogenaamde ‘zuurstofwijken’. “Wat met de verkeersleefbaarheid voor tweeverdieners met grote flexibiliteit: poetspersoneel dat van hot naar her worden gestuurd, arbeiders die vroeg, laat en ’s nachts op een afgelegen fabrieksterrein moeten geraken die een auto absoluut niet kunnen missen om op hun werk te geraken en die niet de middelen hebben voor een eigen garage?”

Verhardingstaks

De aangekondigde verhardingstaks werd al begroot, maar moet nog uitgewerkt worden.
“Bij navraag blijkt dat dit reglement nog helemaal niet bestaat, zelfs niet rudimentair. Het enige wat zwart op wit bestaat is wat het moet opbrengen, namelijk jaarlijks € 1.250.000.
We weten al dat ‘bouwen’ voor werkende mensen stilaan onbetaalbaar wordt. Nu komt daar nog een ‘klimaattaks’ bovenop. Waarom een belasting? Waarom kan dit niet via een gewoon stedenbouwkundig voorschrift?” vraagt Welvaert zich af. “De VVSG spreekt trouwens niet van ‘belasten’ maar van ‘subsidies’ om te ontharden. Wat ze bijvoorbeeld zélfs in Lochristi doen met een liberaal bestuur.”