PVDA wil dat Stad Gent manifestatie Voorpost verbiedt

GENT – Zaterdag om 14u zal de extreemrechtse organisatie Voorpost betogen aan het Van Beverenplein. "De boodschap van haat die Voorpost brengt, zorgt enkel voor meer verdeeldheid in onze stad", reageert Gents PVDA-voorzitter Tom De Meester. Volgens de PVDA is de toelating om Voorpost te laten betogen in Gent in tegenspraak met de engagementen van de Stad Gent rond racismebestrijding. De linkse oppositiepartij vraagt het stadsbestuur om de geplande actie van Voorpost alsnog te verbieden.

"Deze manifestatie van Voorpost kadert in een lange reeks acties, waarbij de klemtoon systematisch ligt op een doorgedreven criminalisering van de islam en van vluchtelingen. Deze acties gaan bovendien vaak gepaard met racistische slogans en provocaties ten aanzien van vluchtelingen, moslims en/of mensen van vreemde origine.", zegt de PVDA.

Correctionele rechtbank: "Dergelijke acties vormen een bedreiging voor een vreedzame samenleving waar plaats is voor andere culturen en religies"

In juni vorig jaar voerde Voorpost actie op verschillende plaatsen actie in de gemeente Zelzate, waarbij slogans als “Stop islamisering”, “Stop ritueel slachten”, “Stop kinderverkrachters”, “Stop islamterreur” op straat werden aangebracht. Aan twee moskeeën, een brug boven de E34 en op meerdere verlichtingspalen werden ook nog spandoeken en affiches opgehangen, opnieuw met verwijzingen naar Voorpost. Buurtbewoners en moskeebezoekers getuigden achteraf zich geïntimideerd te voelen en schrik te hebben hun kinderen op straat te sturen. Ahmed El Makhfi van de Marokkaanse moskee in Zelzate stapte naar de politie om een klacht in te dienen tegen Voorpost. 

Op maandag 2 februari van dit jaar deed de correctionele rechtbank van Gent uitspraak over deze zaak. "De beklaagde(= Nick Van Mieghem, nvdr.) is ongeloofwaardig wanneer hij zegt enkel de spandoeken en affiches te hebben gehangen", zegt de rechtbank in haar vonnis. "De beklaagde gaf blijk van een verregaande onverdraagzaamheid en heeft door zijn acties ook anderen daartoe aangespoord. Dergelijke acties vormen een bedreiging voor een vreedzame samenleving waar plaats is voor andere culturen en religies. Zij tasten fundamentele waarden en door de grondwet beschermde rechten van medeburgers aan. De actie van de beklaagde schept ook een vijandige sfeer in de samenleving en draagt bij tot escalatie van conflicten." Nick Van Mieghem werd hiervoor veroordeeld tot een werkstraf van 160 uren, 500 euro schadevergoeding en 300 euro rechtsplegingsvergoeding.

Geen racisme in onze superdiverse stad

“Voor een stad die verdraagzaamheid hoog in het vaandel draagt, en vorig jaar nog uitpakte met een nieuwe actieplan racisme- en discriminatiebestrijding, wordt er wel heel licht over de aanvraag van Voorpost gegaan. Dit is niet enkel een kwestie van veiligheid, we moeten ook inschatten welke impact dit soort racistische acties heeft op het sociaal weefsel in onze superdiverse stad”, meent Gents PVDA-voorzitter Tom De Meester. Volgens de PVDA is de geplande manifestatie van Voorpost regelrecht in tegenspraak met de engagementen van de Stad Gent inzake racismebestrijding en de verhoogde aandacht voor haatmisdrijven. 

“In een vergelijkbaar geval oordeelde burgemeester van Molenbeek recent om een bijeenkomst van de extreemrechtse groep Nation”, zegt Tom De Meester. De burgemeester gaf als reden op: “De manifestatie is niet toegestaan omdat Nation een fasciserende extreemrechtse groep is. In de huidige context is het niet verstandig. Vandaag moeten we de gemoederen bedaren.” Volgens de PVDA is er ook in het geval van Voorpost is er duidelijk sprake van een extreemrechtse en fasciserende organisatie, die als doel heeft om gemeenschappen tegen elkaar op te zetten. 

De PVDA vraagt aan Gents burgemeester Daniël Termont om de aanvraag tot deze manifestatie alsnog en duidelijk gemotiveerd te verwerpen.