Budgetwoningen Stad Gent onbetaalbaar voor modale Gentenaar

Uit onderzoek van de linkse oppositiepartij PVDA blijkt dat de 'budgetwoningen' die de Stad Gent voorziet op de Oude Dokken en Tondelier in werkelijkheid onbetaalbaar zijn. De PVDA reageert scherp, en eist een Masterplan voor 100% betaalbare woningen.

"Uit ons onderzoek blijkt dat de zogenaamde budgetwoningen op de Oude Dokken en Tondelier tot zelfs 350.000 euro kosten", zegt PVDA-voorzitter Tom De Meester. "Dat is voor het gros van de Gentenaars onbetaalbaar, en al helemaal voor de buurtbewoners. Het gemiddelde inkomen in die wijken ligt op amper 1.300 euro, terwijl je een lening van 1.000 euro per maand moet neertellen om zo'n 'budgetwoning' te kunnen kopen."

"Er is een wooncrisis in onze stad. Gent dreigt steeds meer een stad te worden waar wonen voor de gewone Gentenaar onbetaalbaar wordt", zegt Tom De Meester. "Het stadsbestuur kiest voor dure bouwprojecten met private projectontwikkelaars, maar dat is geen oplossing voor de buurtbewoners. Dure woningen vergroten alleen de ongelijkheid in onze stad. Gent was vroeger betaalbaar, maar is na Brugge en Leuven de duurste stad van Vlaanderen geworden. Drie op vier Gentenaars kan geen woning meer kopen. Tijd voor een drastische koerswijziging. We hebben nood aan een publiek initiatief voor de bouw van 100% betaalbare woningen, een Masterplan tegen de wooncrisis."

“Wijkbewoners hebben helemaal geen inspraak in deze dossiers", voegt de PVDA er nog aan toe. "Ze dreigen verdrongen te worden door deze onbetaalbare projecten, die vooral nieuwe, meer kapitaalkrachtige inwoners naar de stad willen trekken. De gewone Gentenaars blijven ondertussen in de kou staan.

Je kan de volledige studie van de PVDA hier downloaden: