1.431 Gentse sociale woningen staan leeg

Vandaag staan er minstens 1.431 sociale woningen in Gent leeg. Dat blijkt uit cijfers die de PVDA opvroeg bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Opvallend: eerder beweerde schepen van wonen Sven Taeldeman dat sinds 2012 ook leegstaande sociale woningen opgenomen zouden zijn in het Gentse leegstandregister. Dat blijkt niet te kloppen. Bovendien ligt het percentage leegstaande sociale woningen in Gent (9,93%) een stuk hoger dan het Vlaams gemiddelde (6,61%). De PVDA vraagt het stadsbestuur om versneld werk te maken van het terugdringen terugdringen van de leegstand in de sociale woningen, om aldus de lange wachtlijsten weg te werken.

Toen de PVDA in maart bekend maakten dat er steeds meer woningen op het leegstandregister van de Stad Gent staan, reageerde schepen Sven Taeldeman in De Gentenaar dat sinds 2012 ook leegstaande sociale woningen opgenomen zouden zijn in de leegstandlijst. Die uitleg klopt niet, zo blijkt nu uit cijfers die de PVDA opvroeg bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Vandaag staan er immers minstens 1.432 sociale woningen leeg in Gent, bijna vijf maal zoveel dan de 303 woningen die op het leegstandregister van de Stad Gent staan.

“Een ronduit hallucinant cijfer”, aldus de Gents PVDA-voorzitter Tom De Meester, die wil dat de Stad Gent snel een inhaalbeweging maakt op het vlak van betaalbare en sociale woningen om de wooncrisis op de Gentse huurmarkt aan te pakken. De PVDA wijst erop dat er nog altijd bijna 10.000 mensen in Gent op een wachtlijst staan voor een sociale woning. De PVDA wijst er ook op dat het precentage leegstaande sociale woningen (9,93%) een stuk hoger ligt dan het Vlaams gemiddelde (6,61%).

Bovendien is het volgens de PVDA opvallend dat er zoveel sociale woningen langdurig leeg staan. Van de 851 sociale woningen die “structureel” leegstaan (omdat ze onbewoonbaar zijn en dus gerenoveerd moeten worden), staat bijna de helft (417) al langer dan één jaar leeg. Meer dan 100 sociale woningen in het Gentse staan ondertussen al meer dan 5 jaar te verkrotten.

In het verleden kondigde de Stad Gent al meermaals aan de leegstand in de sociale woningen terug te willen dringen. In het Gentse bestuursakkoord 2013-2018 klonk dit aldus: “We oefenen druk uit op de sociale huisvestingsmaatschappijen om de leegstand in sociale woningen tot een minimum te herleiden.”

De grootste leegstand (10,84%) zien we bij de fusiemaatschappij WoninGent. Daar stonden op 1 januari 981 woningen leeg. Enkele maanden later blijkt dit cijfer nog verder toegenomen tot 1035 leegstaande woningen. Daarvan bevinden er zich 522 in frinctieleegstand, waarvan 183 in herstelling, 312 in het proces om de komende maanden toegewezen te worden, 2 te koop aangeboden worden en 27 in een geval van onbeheerde nalatenschap. Alle overige woningen staan structureel leeg in afwachting van renovatie of sloop. Een hondertal gezinnen bevinden zich daardoor in een situatie van verplichte verhuis.

In het beleidsplan 2014-2019 van WoninGent beloofde toenmalig voorzitter Tom Balthazar nog om de leegstand te zullen aanpakken: “We weten ook dat er heel wat problemen zijn, waar mensen zich terecht boos of bezorgd om maken. Vooral de onaanvaardbaar grote (maar soms ook onvermijdelijke) leegstand moet worden teruggedrongen.” De PVDA roept WoninGent op hier nu wel een prioriteit van te maken.

De PVDA wijst erop dat moest WoninGent erin slagen om hun leegstandcijfers terug te dringen naar het Vlaams gemiddelde, zij jaarlijks meer dan 1,2 miljoen euro aan extra huurinkomsten zouden hebben om te kunnen investeren in het onderhoud en de renovatie van hun patrimonium. De PVDA vraagt het stadsbestuur om dringend werk te maken van het versneld terugdringen van de leegstand in de sociale woningen en er tevens de nodige middelen in te investeren. Dit kan volgens de PVDA best gebeuren door middel van de uitbreiding van tewerkstellingsprojecten voor laaggeschoolde jongeren, die kunnen ingezet worden om de leegstaande woningen te renoveren.