Pers

Persbericht

De linkse PVDA eist dat het Gentse schepencollege een einde maakt aan alle bezoldigde mandaten. “Een schepenwedde van 99.0000 euro, dat moet toch volstaan?” Verder pleit de PVDA voor een fundamenteel debat over de rol van de intercommunales in de 21e eeuw. “Wij willen 100% publieke stadsbedrijven die investeren in sociale en duurzame diensten, in plaats van dubieuze beleggingsclubs”, zegt Tom De Meester. “De bestuurders, politici én burgers, moeten rechtstreeks verkozen worden. Het is hoog tijd voor participatieve democratie en volledige transparantie.”

Persbericht

Tom De Meester trekt de Gentse lijst van de PVDA bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. "Wij willen de stem van de gewone Gentenaar zijn in de gemeenteraad", aldus De Meester. Betaalbaar wonen en een stad op mensenmaat staan hoog op het prioriteitenlijstje van de consequent linkse partij.

Persbericht

GENT – In de Feniks, een stedelijke basisschool in de Brugse Poort moet brugfiguur Fatiha na 22 jaar vertrekken. Een dwaze besparing, vindt de PVDA. De linkse partij pleit voor bijkomende brugfiguren om de zorg voor kwetsbare kinderen te garanderen.

Persbericht

De PVDA toont zich ontgoocheld over de nieuwe begroting van de Stad Gent. "Van de 20 miljoen extra middelen wordt geen enkele euro uitgetrokken voor betaalbaar wonen en armoedebestrijding", zegt Tom De Meester, "nochtans zijn dat dé uitdagingen van vandaag."

Persbericht

Van de 20 aanbevelingen die de PVDA vorige week overgemaakt heeft aan de Optima-commissie, blijven er drie overeind : er komt "onverwijld" een Stadsbouwmeester, er komt een "traject" voor een Kwaliteitskamer, en er komt meer debat en transparantie over de reisjes naar Cannes en co. "3 op 20. Toen ik op de middelbare school zat, was dat goed voor een dikke buis.", reageert Gents PVDA-voorzitter Tom De Meester.

Persbericht

Uit onderzoek van de linkse oppositiepartij PVDA blijkt dat de 'budgetwoningen' die de Stad Gent voorziet op de Oude Dokken en Tondelier in werkelijkheid onbetaalbaar zijn. De PVDA reageert scherp, en eist een Masterplan voor 100% betaalbare woningen.

Persbericht

De linkse oppositiepartij PVDA heeft een lijst met 20 concrete aanbevelingen bezorgd aan de Gentse Optima-commissie. De PVDA bepleit onder meer een verbod voor politici op betaalde mandaten in bedrijven, burgerparticipatie in plaats van lobbywerk, en een radicale keuze voor 100% betaalbaar wonen.

Persbericht

De linkse oppositiepartij PVDA roept op om morgenavond deel te nemen aan de partycrash op de Graslei in Gent, uit protest tegen het exclusieve vastgoedfeestje van Real Estate.

"Het is onaanvaardbaar dat de openbare ruimte gecommercialiseerd en tijdelijk geprivatiseerd wordt voor een exclusief feestje van projectontwikkelaars en vastgoedbaronnen. Gent is van iedereen", zegt Tom De Meester. "Gelijk welke toneelvereniging die een zaaltje afhuurt betaalt meer dan de spotprijs die Real Estate betaalt voor 10 dagen Graslei."

Persbericht

GENT – Zaterdag om 14u zal de extreemrechtse organisatie Voorpost betogen aan het Van Beverenplein. "De boodschap van haat die Voorpost brengt, zorgt enkel voor meer verdeeldheid in onze stad", reageert Gents PVDA-voorzitter Tom De Meester. Volgens de PVDA is de toelating om Voorpost te laten betogen in Gent in tegenspraak met de engagementen van de Stad Gent rond racismebestrijding. De linkse oppositiepartij vraagt het stadsbestuur om de geplande actie van Voorpost alsnog te verbieden.

Persbericht

GENT – Vandaag raakte bekend dat de Stad Gent uitstel vraagt om de geplande verkoop van 14% van Eandis aan het Chinese SGCC grondiger te bestuderen. “Een eerste stap in de goede richting”, zegt Gents PVDA-voorzitter Tom De Meester, die vorige week had geprotesteerd tegen de geplande Eandis-deal. “Wij vragen nu een duidelijk ‘从来没有’(‘neen’) van de Gentse gemeenteraad.

Pagina's