Het Octopusplan: zet Gent op de rails

Op piekmomenten rijden er in Gent 121.000 auto’s rond. Dat is slecht voor onze gezondheid. Luchtvervuiling en fijn stof kosten elke Gentenaar gemiddeld negen levensmaanden. Maar als je de auto’s uit de stad weg wil, moet je ook werk maken van alternatieven: tram, trein en bus.

Het Gentse circulatieplan – hoe goed bedoeld ook – verschuift de verkeersdrukte enkel, van de toeristische binnenstad naar de nu al overbelaste stadsring (R40) en de volkswijken rond de stadskern. Alsof daar géén mensen wonen. Om élke Gentenaar recht te geven op een leefbare stad met gezonde lucht moet de overheid dringend werk maken van méér, beter en betaalbaar openbaar vervoer.

Al 15 jaar belooft de overheid extra trams voor Gent. Maar die zijn er nooit gekomen, door politieke onwil en besparingen van de opeenvolgende Vlaamse regeringen. Zo kan het niet verder!

HET OCTOPUSPLAN

De PVDA wil 8 nieuwe tramlijnen, samen goed voor 45 kilometer extra tramspoor. Het ‘Octopusplan’ van de PVDA zorgt voor 15 miljoen extra verplaatsingen met het openbaar vervoer.

1. Dampoort – Mariakerke (met vertramming buslijn 3)

2. Dampoort – Muide (tot Meulestedebrug)

3. Gent-Sint-Pieters – Oostakker (met vertramming lijn 7 tussen Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort)

4. Dampoort – Lochristi

5. Gentbrugge – Gentbrugse Meersen (doortrekken tramlijn 22)

6. Moscou – Merelbeke

7. UZ – Arteveldestadion (doortrekken tramlijn 4)

8. Gent-Sint-Pieters – Sint-Denijs-Westrem (doortrekken tramlijn 1 vanaf Flanders expo, inclusief tramlus aan The Loop)

DRIE VOLWAARDIGE TREINSTATIONS

Wist je dat een octopus niet alleen 8 armen, maar ook 3 harten heeft?

In het Octopusplan van de PVDA sluiten de acht tramlijnen aan op drie volwaardige treinstations. Naast Gent-Sint-Pieters moeten ook Gent-Dampoort en Gentbrugge uitgebouwd worden tot volwaardige treinstations. In Gent-Dampoort is er vandaag géén rechtstreekse verbinding meer met Brussel, en roltrappen en liften werken niet. Dat is een stad als Gent onwaardig.

EEN VOLWAARDIG NACHTNET

Probeer in Gent ‘s avonds laat maar eens de tram of bus naar huis te nemen na een film- of theatervoorstelling. Na 23u is het over en uit voor de 55 tram- en buslijnen en rijden alleen de 8 nachtbussen nog, ééntje om de drie kwartier. Om 1u ‘s nachts geeft ook dat nachtnet er de brui aan. Vergelijk dat met Leuven, die andere studentenstad, waar je tot 3u ‘s nachts gebruik kunt maken van 17 – gratis! – nachtlijnen.