11.648 Gentenaars op wachtlijst voor sociale woning

In totaal staan er vandaag in Gent 11.648 mensen op een wachtlijst voor een sociale woning, een stijging met 17,5% tegenover vorig jaar. De PVDA slaat alarm: “Het stadsbestuur focust éénzijdig op dure woonprojecten, maar is blind voor de groeiende wooncrisis aan de onderkant van de samenleving. Steeds meer huurders kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen.”

Uit de meest recente cijfers die de PVDA opvroeg bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) blijkt dat er eind 2016 precies 11.648 unieke kandidaat-huurders op een wachtlijst voor een sociale woning stonden. Dat is 17,5% meer dan een jaar gelden en een record sinds de fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen in 2012. Eind 2015 waren dat er nog 9.911. 

Bij de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent, de grootste van Gent, staan 5.644 kandidaat-huurders op de wachtlijst. Dat is 12% meer dan een jaar geleden. Maar de grootste stijging zien we bij de 'kleinere' maatschappijen De Gentse Haard en de Volkshaard, die elk het aantal kandidaat huurders met meer dan een kwart zagen toenemen.

Gents PVDA-lijsttrekker Tom De Meester trekt aan de alarmbel. “Het armoederisico bij huurders blijft maar toenemen: 40% bij huurders op de privé-markt, volgens pas gepubliceerde cijfers van de FOD Sociale Zaken. Voor velen is een sociale woning de enige mogelijkheid om hun recht op een behoorlijke huisvesting waar te maken, maar tegelijk blijven de wachtlijsten aangroeien. het aanbod van sociale woningen is veel te klein.

Het aantal sociale woningen stagneert

“Het Gentse stadsbestuur beloofde aan het begin van de legislatuur een inhaaloperatie. Het aandeel sociale woningen moet op termijn groeien van 13% naar 20%, zo werd aangekondigd. In werkelijkheid komt daar niks van in huis: het aantal sociale woningen stagneert.” Eind 2012 waren er nog 14.556 sociale huurwoningen, eind 2016 waren dat er nog maar 14.418 : een lichte daling, aldus de PVDA. “Op een wachtlijst kun je niet wonen. De druk op de onderkant van de huurmarkt wordt zo groot dat we stilaan van een échte wooncrisis in onze stad kunnen spreken.”

“De Stad Gent laat kansen liggen” aldus De Meester. “Het is onbegrijpelijk dat bij nieuwe woonprojecten, zoals de omstreden Ecowijk in Gentbrugge, eerst 20% sociale woningen beloofd worden, om die nadien doodleuk ‘om praktische redenen’ te schrappen. Het stadsbestuur neemt de wooncrisis gewoon niet ernstig. Er wordt volop ingezet op dure koopwoningen voor hogere inkomens. De luxeprojecten rijzen als paddestoelen uit de grond, maar waar vinden Gentenaars nog een betaalbare huurwoning?”

Uit een recente studie van de PVDA blijkt dat slechts 3,2% van het meerjaren investeringplan (2014-2022) van de Stad Gent besteed wordt aan projecten voor betaalbaar wonen. De PVDA wil dat de Stad Gent een absolutie prioriteit maakt van betaalbaar wonen en armoedebestrijding, en hiervoor ook de nodige middelen op tafel legt. “Ook de Vlaamse overheid moet dringend haar verantwoordelijkheid nemen”, aldus De Meester. “De ene overheid speelt de zwarte piet naar de andere door, maar ondertussen staat het water bij steeds meer huurders wel aan de lippen.”

Om de groeiende wooncrisis op de Gentse huurmarkt daadkrachting aan te pakken, stelt de PVDA vijf concrete maarregelen voor:

- Richt een stedelijke woondienst op en stel een ambitieus plan op voor betaalbare, ecologische huurwoningen, in handen van de Stad.

- Bij belangrijke woonprojecten, zoals Ecowijk Gantoise of de Oude Dokken, moet de Stad Gent zelf zorgen voor 100% betaalbare woningen.

- Voor een maximumhuurprijs in voor huurwoningen, op basis van eerlijke, objectieve criteria, zoals grootte en comfort van de woning.

- Bouw of renoveer 10.000 sociale woningen, om zo de wachtlijsten weg te werken.

- Pak de leegstand aan: meer controles en hoge boetes. Leegstaande woningen moeten verplicht gerenoveerd en te huur aangeboden worden.